Przegląd prasy

Zielona Góra: Najlepsi instruktorzy w roku 2011

17 lutego 2012

Najlepsi instruktorzy nauki jazdy w roku 2011

M-ce

Nazwisko Imię

Zdawalność
za I podejciem

Zdawalność
wszystkie podejścia

Średnia
zdawal-
ność
[%]

Liczba
osób
skiero-

wa-
nych
na
egzamin

Liczba
osób,
które
zdały
egzamin
za
I-szym
razem

Zdawal-
ność
[%]

Liczba
podejść
do
egzami-
nu

Liczba
osób,
które
zdały
egzamin

Zdawal-
ność
[%]

1

Kowalik Zdzisław

104

71

68,9

150

106

71,6

70,25

2

Łacina Andrzej

37

23

63,9

64

42

67,7

65,80

3

Bielska Aleksandra

39

24

61,5

65

45

69,2

65,35

4

Chwałek Paweł

52

33

63,5

88

57

64,8

64,15

5

Szydło Krzysztof

35

23

67,6

87

47

55,3

61,45

6

Szkudlarek Ryszard

57

38

66,7

122

68

55,7

61,20

7

Bochoń Edyta

32

19

61,3

54

32

60,4

60,85

8

Mackiewicz Teresa

32

17

53,1

62

39

62,9

58,00

9

Muszyński Tomasz

37

21

56,8

84

48

57,1

56,95

10

Dysiewicz Przemysław

45

25

55,6

88

49

55,7

55,65

* Lista kandydatów opracowana została w oparciu o dane statystyczne WORD w Zielonej Górze w porozumieniu z Panem Eugeniuszem Kubisiem - Prezesem Zarządu Oddziału Terenowego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.