Przegląd prasy

Zmiany w oznakowaniu stołecznych taksówek

4 lipca 2014

Jak informuje wydział prasowy Urzędu miasta st. Warszawy: Zgodnie z decyzją stołecznych radnych zmieni się oznakowanie warszawskich taksówek. Regulacja wpłynie nie tylko na czytelność informacji, ale zmieni także sposób zaopatrywania się w emblematy przez przewoźników.

Nowe regulacje wprowadzone przez Radę m.st. Warszawy, podczas sesji 3 lipca,skutkowaćbędą usunięciem ze stołecznych taksówek tabliczki zawierającej informacje o taryfie opłat umieszczonej na przedniej szybie oraz tabliczki z informacjami o możliwości kierowania skarg. Wszystkie powyższe dane zawarte będą jedynie, tak jak dotychczas, na tabliczce umieszczonej w lewym górnym rogu szyby, tylnych, prawych drzwi pojazdu. Zmiany te są wynikiem przeprowadzonego we wrześniu 2012 r., przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, badania dotyczącego jakości usług świadczonych przez warszawskie korporacje taksówkowe, a także sposobu oznakowania pojazdów. Wyniki ankiet wskazały na problem zbyt dużej liczby elementów oznakowania dodatkowego co utrudniało zapoznanie się z nimi.

Uchwała 2468/2014 Rady m.st. Warszawyuwzględnia również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczący opłat za wydanie dodatkowego oznakowania. Dzięki nowej regulacji przewoźnicy będą zaopatrywać się w elementy cechujące warszawskie taksówki we własnym zakresie.

Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy tak jak dotychczas wydawać będzie identyfikator kierowcy taksówki oraz tabliczkę (zawierającą: numer licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz numer rejestracyjny pojazdu), które zaopatrzone są w hologramy. Umieszczenie hologramu na identyfikatorze pozwoli na skuteczniejsze przeciwdziałanie próbom świadczenia usług transportowych przez osoby nieuprawnione.

Dodatkowo w oznakowaniu zewnętrznym taksówek pod herbem stolicy (zgodnym ze wzorem określonym w Statucie miasta stołecznego Warszawy i Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy) pojawi się napis “Warszawa”.

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przedsiębiorcy wykonujący transport drogowy taksówką zobowiązani są do wypełnienia zaleceń regulacji nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia jej wejścia w życie.