Przegląd prasy

Zmniejszamy liczbę wypadków na polskich drogach

12 grudnia 2018

Zmniejszamy liczbę wypadków na polskich drogach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Mimo systematycznej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, w ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 2831 osób. Roczne koszty społeczne wypadków drogowych sięgają blisko 50 miliardów złotych. Polska jest czwartym od końca krajem z największą liczbą zabitych na milion mieszkańców w Europie.

Do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD wpłynęło dotychczas ok. 2000 wniosków od lokalnych społeczności o instalację urządzeń rejestrujących, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach.

CANARD GITD dysponuje 431 fotoradarami, 30 urządzeniami do odcinkowego pomiaru średniej prędkości oraz 29 mobilnymi urządzeniami rejestrującymi prędkość, pracującymi w szczególnie niebezpiecznych miejscach na polskich drogach. Ponadto 20 niebezpiecznych skrzyżowań na terenie całej Polski monitorowanych jest przez sygnalizatory przejazdu na czerwonym świetle.

Każdy z fotoradarów stacjonarnych i odcinkowe pomiary prędkości są szczegółowo oznakowane - kierowca nie jest zaskakiwany kontrolą w dowolnym miejscu.

W miejscach gdzie znajdują się fotoradary znacznie spadła liczba wykroczeń, a co za tym idzie również liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych.

W Centrum Unijnych Projektów Transportowych oficjalnie zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, planowany do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota wydatków całkowitych w ramach projektu to 162 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 85 %, czyli 137,7 mln zł. Nowy projekt służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a system ma objąć swoim zasięgiem wszystkie kategorie dróg publicznych.

W ramach projektu przewidziano zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących, w tym 111 urządzeń, które zostaną zainstalowane w nowych lokalizacjach (fotoradary stacjonarne i mobilne, odcinkowe pomiary prędkości, rejestratory przejazdu na czerwonym świetle – również na przejazdach kolejowych). 247 urządzeń przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach - sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i wyeksploatowane już urządzenia funkcjonujące w systemie CANARD GITD.

Po wykonaniu analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz weryfikacji złożonych do CANARD wniosków o instalację stacjonarnych urządzeń rejestrujących zostaną wybrane lokalizacje, w których w pierwszej kolejności konieczna będzie instalacja urządzeń. Priorytetowo traktowane będą lokalizacje o dużym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności miejsca, w których dochodzi do wypadków i kolizji spowodowanych przekraczaniem dopuszczalnej prędkości czy też niestosowaniem się do sygnałów świetlnych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby rannych oraz zabitych.

Instalacje nowych urządzeń w nowych lokalizacjach powinny rozpocząć się najwcześniej w III kwartale 2020 r. Posadowienie nowych urządzeń w istniejących lokalizacjach rozpocznie się nie wcześniej niż w III kwartale 2021 r.

Z poważaniem,

Biuro Informacji i Promocji Wydział Komunikacji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego