Legislacja

Kurs dokształcający brd: też (sic!) …charakter warsztatowy zajęć

22 maja 2018

Kurs dokształcający brd: też (sic!) …charakter warsztatowy zajęć
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Przeanalizowaliśmy projekt rozporządzenia w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym i… obok tych samych zapisów aktu obowiązującego w aktualnym stanie prawnym znaleźliśmy jeden całkiem nowy zapis. I tak (sic!) ustawodawca dopuszcza także stosowanie „charakteru warsztatowego” przy realizacji programu kursu.

Opublikowany projekt. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacyjnego z datą 21 maja br. opublikowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Rozporządzenie wydane na podst. art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W ocenie skutków regulacji znajdujemy informację, iż w ten sposób usunięte zostanie z obiegu prawnego wadliwe rozporządzenie z 17 czerwca 2013 r. o tym samym tytule. Mimo stwierdzenia „wadliwości” usuwanego aktu, projektowane rozporządzenie ma być kontynuacją obowiązującego. Ponadto dostosowuje rozwiązania do potrzeb osób, które posiadają w prawie jazdy ograniczenia do kierowania pojazdami przystosowanymi do ich niepełnosprawności.

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowe programy kursu dokształcającego w zakresie brd i praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, wzory dokumentów związanych z przeprowadzaniem ww. szkolenia i kursu oraz wysokość opłat za nie. Ponadto rozwiązanie stanowi, że w przypadku osób, które posiadają w prawie jazdy ograniczenia do kierowania pojazdami przystosowanymi do ich niepełnosprawności, do wykonywania przez te osoby zadań przewidzianych programem szkolenia mogą być wykorzystywane pojazdy przystosowane do ich niepełnosprawności nieposiadające funkcji wyłączenia systemów ESP i ABS. Osoby te mogą wykonać wszystkie zadania przewidziane programem szkolenia pojazdami przystosowanymi do ich niepełnosprawności z włączonymi systemami ESP i ABS.

Charakter warsztatowy zajęć. W załączniku nr 1 do przywołanego projektu rozporządzenia - także jego poprzednika - znajdujemy program i metody kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Generalnie całość merytorycznie bez zmian, jednak z jednym wyjątkiem. Określając metody jakimi mogą być prowadzone zajęcia obok znanych zapisów dodano całkiem nowy - cytujemy: „Zajęcia mogą mieć również charakter warsztatowy w celu zmobilizowania ich uczestników do podjęcia trudu pogłębionej i rzetelnej samooceny”. Zapytani o komentarz do nowego zapisu, eksperci techniki jazdy: Mateusz Grzebinoga (Kraków) i Adam Knietowski (Toruń) zgodnie odpowiedzieli, iż chodzi tu o dopuszczenie szkolenia przy udziale np. symulatorów. Czyli wykorzystania tzw. stref bezpieczeństwa czy inaczej nazywanych „domów bezpieczeństwa”. Trochę mniej optymistyczną jest znacząca informacja, iż w Szwecji to praktyka znana od… 20-30 lat.

Cóż, to jednak krok do przodu. Czy tak? Piszcie: tygodnik@prawodrogowe.pl (jm)