Statystyka

Alkohol i narkotyki główną przyczyną śmierci na francuskich autostradach

25 sierpnia 2023

Alkohol i narkotyki główną przyczyną śmierci na francuskich autostradach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W minionym tygodniu Stowarzyszenie Francuskich Przedsiębiorstw Autostradowych opublikowało raport, z którego wynika, iż alkohol i leki oraz narkotyki są główną przyczyną wypadków na francuskich autostradach. Z raportu wynika także, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba osób zabitych na autostradach. Wzrosła także w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021. To niestety już niepokojąca tendencja. Zwrócono uwagę na nadreprezentację w tych tragediach młodych kierowców.

W 2022 r. na francuskich autostradach zginęło 188 osób, w porównaniu do 131 w 2021 r. Chociaż sieć autostrad pozostaje najbezpieczniejszą we Francji, odnotowuje ona bezprecedensowy wzrost liczby ofiar śmiertelnych – informuje Stowarzyszenie Francuskich Przedsiębiorstw Autostradowych. Ocena roku 2022 ujawniona przez dziennik „Le Figaro” wskazuje na wzrost o 43% w stosunku do roku 2021. Masakra na autostradach ma w dużej mierze związek z trzema czynnikami: alkoholem, narkotykami i lekami. W 23% przypadków substancje te były główną przyczyną tych tragedii. - To niepokojące zjawisko, które zaobserwowano już w następstwie kryzysu zdrowotnego, potwierdza się dzisiaj. Wyniki te wyraźnie pokazują niepokojącą tendencję: zwiększone podejmowanie ryzyka przez kierowcę. Jesteśmy świadkami niebezpiecznych i niemal dobrowolnych zachowań części użytkowników dróg - powiedział Christophe Boutin, Delegat Generalny ASFA.

Przypomniano, iż niedawno Międzyresortowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (francuski akronim – CISR) podjęła decyzję o zaostrzeniu kar za jazdę pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

W raporcie zwrócono uwagę także na młodych kierowców. - Podobnie jak w pozostałej części sieci drogowej, młodzi kierowcy są nadreprezentowani w śmiertelnych wypadkach drogowych związanych z substancjami psychoaktywnymi. Co drugi raz sprawca ma mniej niż 35 lat. „60% tych wypadków ma miejsce w nocy, a 42% w weekendy” – wynika z raportu. Ponadto u jednego na dwóch kierowców pod wpływem alkoholu stężenie alkoholu we krwi jest większe lub równe 1,2 g/l krwi, podczas gdy prawny limit wynosi 0,5 g/l krwi” - stwierdza raport opracowany przez ASFA przy pomocy francuskiej żandarmerii narodowej i policji krajowej. (jm)