Statystyka

Dróg więcej, ale niestety na nich niezmiennie niebezpiecznie. Statystyki Komisji Europejskiej

18 czerwca 2020

Dróg więcej, ale niestety na nich niezmiennie niebezpiecznie. Statystyki Komisji Europejskiej

Ofiary śmiertelne na milion mieszkańców w UE (grafia: Komisja Europejska)

W 2019 r. na drogach w UE poniosło śmierć mniej osób niż w poprzednich latach, jak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez KE. Europa – gdzie na drogach ginie rocznie 51 osób na 1 mln mieszkańców – jest regionem o największym bezpieczeństwie ruchu drogowego na świecie. Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji i Irlandii, na drugim końcu są Rumunia, Bułgaria i Polska.

Szacuje się, że ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 22 800 osób, czyli mniej o prawie 7 tys. (23 proc.) niż w 2010 r. W porównaniu z 2018 r. liczba ta jest niższa o 2 proc.

Komisarz ds. transportu Adina Vălean oświadczyła: - Wyeliminowanie wypadków z ofiarami śmiertelnymi i poważnymi obrażeniami na europejskich drogach do 2050 r. – oto nasz cel. chcemy, aby do 2030 r. na drogach ginęło o 50 proc. mniej ludzi i aby o 50 proc. mniej odnosiło poważne obrażenia. wiemy, że to możliwe. liczba śmiertelnych wypadków drogowych w ue udało się już znacznie ograniczyć, ale w ostatnich latach ten postęp wyhamował. ponadto dysproporcje między poszczególnymi państwami nadal są ogromne. nasz cel można osiągnąć tylko dzięki połączeniu właściwych przepisów prawnych, odpowiedniego finansowania, norm dla pojazdów i infrastruktury, cyfryzacji oraz wymiany najlepszych praktyk.

Nadal widoczna jest tendencja spadkowa. W ośmiu państwach członkowskich liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2019 r. była najniższa w historii statystyk. Były to: Chorwacja, Finlandia, Francja, Grecja, Luksemburg, Łotwa, Niemcy i Szwecja. W większości krajów postęp jednak zwolnił. Oznacza to, że cel UE – zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o połowę w okresie od 2010 r. do końca 2020 r. – nie zostanie osiągnięty. Wprawdzie w 2020 r. na drogach zginie prawdopodobnie znacznie mniej osób w wyniku środków podjętych w związku z pandemią koronawirusa, ale nie wystarczy to do osiągnięcia celu.

Choć dysproporcje wyników państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego maleją, to wciąż jeszcze w krajach o najgorszej sytuacji śmierć na drogach ponosi cztery razy więcej osób niż w krajach uzyskujących najlepsze wyniki. Najbezpieczniejsze są drogi w Szwecji (22 ofiary na 1 mln mieszkańców) i Irlandii (29/mln), natomiast najwięcej ofiar śmiertelnych w 2019 r. powodowały wypadki w Rumunii (96/mln), Bułgarii (89/mln) i Polsce (77/mln). Średnia w UE wyniosła 51 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Niektóre państwa poczyniły ogromne postępy: Grecja, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, trzy kraje bałtyckie (Łotwa, Litwa i Estonia) oraz Chorwacja odnotowały ponadprzeciętny spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych (od 30 do 40 proc.).

Kontekst

Na najbliższe dziesięciolecie w ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030 Unia Europejska wyznaczyła sobie nowy cel – obniżenie do 2030 r. liczby ofiar śmiertelnych – a także, po raz pierwszy, liczby poważnych obrażeń – o 50 proc. Deklaracja sztokholmska(link is external) z lutego 2020 r. stanowi podstawę dalszych globalnych zobowiązań politycznych na kolejną dekadę.

Szacuje się, że na każdą osobę, która ginie w wypadku drogowym, przypada kolejnych pięć, które doznają poważnych obrażeń powodujących trwałą zmianę sposobu życia (w 2019 r. było około 120 tys. takich osób). Szacowane zewnętrzne koszty wypadków drogowych wynoszą ok. 280 mld euro, czyli ok. 2 proc. unijnego PKB.

W przedstawionym przez Komisję strategicznym planie działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w ramach polityki na lata 2021–2030 również zawarto ambitne plany w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmierzające do wyeliminowania śmiertelnych wypadków drogowych do 2050 r. („wizja zero”).

Aby zrealizować „wizję zero”, Komisja wdraża w całej UE „bezpieczny system”. Obejmuje on bezpieczniejsze pojazdy, bezpieczniejszą infrastrukturę, lepsze wykorzystanie sprzętu ochronnego, niższe prędkości i lepszą opiekę powypadkową. Ponadto UE będzie działać na rzecz lepszego transgranicznego egzekwowania przepisów dotyczących wykroczeń drogowych, digitalizacji praw jazdy oraz wypracowania nowych sposobów pomocy państwom członkowskim o stosunkowo gorszych wynikach w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Komisja Europejska