Statystyka

Kierowcy i piesi. Statystyki za rok 2020

15 kwietnia 2021

Kierowcy i piesi. Statystyki za rok 2020
Na przejściach dla pieszych odnotowano 2 678 wypadków drogowych, stanowi to 51,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 197 osób (31,2% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 2 581 osób (54,9% ogółu rannych pieszych) (fot. Jolanta Michasiewicz)

Komenda Główna Policji udostępniła ostateczny raport roczny wypadków drogowych w Polsce w 2020 r. Dane w opracowaniu pochodzą z bazy SEWIK wg stanu na dzień: 2019 r. – 16.02.2020 r. 2020 r. – 14.02.2021 r. Dziś prezentujemy wygrane dane dotyczące kierowców i pieszych uczestników ruchu drogowego: Na przejściach dla pieszych w 2020 r. odnotowano 2 678 wypadków drogowych, stanowi to 51,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 197 osób (31,2% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 2 581 osób (54,9% ogółu rannych pieszych). Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu było przyczyną - 167 wypadków, 169 zabitych.

Komenda Główna Policji

Wypadki drogowe i ich skutki w 2020 roku

W 2020 roku do Policji zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu:

· w porównaniu z rokiem 2018, kiedy to miały miejsce 31 674 wypadki, liczba ta spadła o 8 134 wypadki (-25,7%),

· w porównaniu z 2019 rokiem, w którym zanotowaliśmy 30 288 wypadków, liczba ta spadła o 6 748 wypadków (-22,3%).

W wyniku wypadków drogowych 2 491 osób poniosło śmierć:

· w porównaniu z rokiem 2018, kiedy zginęły 2 862 osoby, nastąpił spadek o 371 osób (-13,0%),

· w porównaniu z rokiem 2019, w którym śmierć poniosło 2 909 osób nastąpił spadek o 418 osób (-14,4%).

W wypadkach ranne zostały 26 463 osoby (w tym ciężko 8 805):

· w porównaniu do 2018 roku, kiedy obrażenia odniosło 37 359 osób, liczba osób rannych zmniejszyła się o 10 896 (-29,2%),

· w porównaniu do roku 2019 kiedy zanotowano 35 477 osób rannych, liczba ta spadła o 9 014 osób tj. (-25,4%). (…)

Wypadki z winy kierujących

W 2020 roku z winy kierujących pojazdami powstały 20 999 wypadki (co stanowi 89,2% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 020 osób (81,1%), a 24 123 zostało rannych (91,2 %).

Głównymi przyczynami wypadków było:

· nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 5 708 wypadków,

· niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 516 wypadków,

· nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2 318 wypadków.

RODZAJE WYPADKÓW DROGOWYCH

         Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikowano do kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu”. W 2020 roku wypadków takich było 12 414, co stanowiło 52,7% ogółu, śmierć w nich poniosło 1 086 osób (43,6% wszystkich zabitych), a ranne zostały 15 072 osoby (56,9% ogółu rannych).

         Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było „najechanie na pieszego”. Takich zdarzeń było 5 050 (21,5%), w ich wyniku zginęły 624 osoby (25,1%), a 4 651 zostało rannych (17,6%).


PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW

         Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (człowiek – droga – pojazd jako czynnik sprawczy wypadków), na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg, generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie.

Wypadki z winy kierujących

W 2020 roku z winy kierujących pojazdami powstały 20 999 wypadki (co stanowi 89,2% ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 020 osób (81,1%), a 24 123 zostało rannych (91,2 %). Głównymi przyczynami wypadków było:

· nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 5 708 wypadków,

· niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 5 516 wypadków,

· nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2 318 wypadków.

Wypadki z winy pieszych

         Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2020 roku spowodowali oni 1 385 wypadków (5,9% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 301 osób (12,1% ogółu zabitych), a obrażenia ciała odniosło 1 115 osób (4,2% ogółu rannych). W porównaniu z 2019 r. piesi spowodowali mniej wypadków o 494 (-26,3%), w których było mniej osób zabitych o 71 (-19,1%) i rannych o 433 (-28,0%).

         Najczęstszą przyczyną wypadków z winy pieszych było:

· wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem – 701 wypadków (tj. 50,6% wszystkich wypadków spowodowanych przez pieszych),

· przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 160 wypadków (11,6%),

· wejście na jezdnię przy czerwonym świetle – 134 wypadki (9,7%),

· wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody – 129 wypadków (9,3%).

         Analizując przyczyny wypadków z winy pieszych, należy zwrócić uwagę na wypadki z powodu: leżenia, siedzenia, klęczenia, stania na jezdni, ponieważ skutki tych wypadków są najtragiczniejsze, prawie w co drugim takim wypadku zginął człowiek

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PIESZYCH I INNYCH NIECHRONIONYCH UCZESTNIKÓW RUCHU

         Około 42 % wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce stanowią „niechronieni” uczestnicy ruchu drogowego. Na tę grupę należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w przeciwieństwie do poruszających się samochodami, osoby te nie są osłonięte karoserią samochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszek powietrznych ani pasów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo osób pieszych

         W 2020 roku odnotowano 5 235 wypadków z udziałem osób pieszych (22,2% ogółu), w których zginęło 631 pieszych (25,3% ogółu), a 4 700 pieszych odniosło obrażenia ciała (17,8% ogółu). (…)

         Zdarzenia z udziałem pieszych, to w większości zdarzenia zakwalifikowane jako „najechanie na pieszego”, pozostałe to inne zdarzenia, w których pieszy został poszkodowany np. w wyniku zderzenia dwóch pojazdów, a następnie wjechania pojazdu na chodnik, wjechania w wiatę przystanku komunikacji, uderzenie w słup lub znak, który przewracając się uderzył w pieszego lub też pieszy przyczynił się do powstania wypadku drogowego nie doznając w nim obrażeń ciała. W 2020 roku typowych potrąceń pieszych zanotowano 5 050, w ich wyniku 624 osoby zginęły, a 4 651 zostało rannych. Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych spowodowali kierujący pojazdami, a przede wszystkim kierujący samochodami osobowymi.

         Głównymi przyczynami potrąceń pieszych było nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściach dla pieszych. Zwrócić należy uwagę na to, że potrącenia pieszych, których przyczyną było niedostosowanie prędkości charakteryzowały się tragicznymi skutkami, w prawie co piątym wypadku zginął człowiek.

         Na przejściach dla pieszych odnotowano 2 678 wypadków drogowych, stanowi to 51,2% wszystkich wypadków z udziałem pieszych. Śmierć poniosło 197 osób (31,2% ogółu zabitych pieszych), rannych zostało 2 581 osób (54,9% ogółu rannych pieszych).

         Liczba wypadków drogowych na przejściach dla pieszych w latach 2011-2015 utrzymywała się na poziomie ok. 3500, w latach 2016-2017 nastąpił wzrost do ok. 4100 wypadków drogowych, natomiast od 2018 r. odnotowywany jest systematyczny spadek liczby wypadków drogowych. Przejście dla pieszych w swej istocie gwarantować powinno uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Udział procentowy wypadków w tych miejscach w stosunku do liczby wypadków z pieszymi wynosił: w 2011 r. - 30,4%, w 2017 r. - 49,9%, natomiast w 2020 r. - 51,2%.

         Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym, bo 1 833 (80,2% ogółu wypadków ze skutkiem śmiertelnym) spowodowali kierujący pojazdami. Najczęstsze przyczyny tych wypadków to:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 749 wypadków, 856 zabitych,

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 289 wypadków, 318 zabitych,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu - 167 wypadków, 169 zabitych,

- nieprawidłowe wyprzedzanie - 130 wypadków, 149 zabitych.

         Piesi byli sprawcami 301 wypadków ze skutkiem śmiertelnym (13,2% wypadków ze skutkiem śmiertelnym) z następujących przyczyn: - nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem - 137 wypadków, 137 zabitych, - stanie, leżenie na jezdni - 67 wypadków, 67 zabitych, - przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym - 33 wypadki, 33 zabite, - chodzenie nieprawidłową strona drogi - 24 wypadki, 24 zabite. 85 Piesi będący pod działaniem alkoholu spowodowali 52 wypadki, w których zginęły 52 osoby, głównie z powodu nieostrożnego wejścia na jezdnię – 19 wypadków (36,5% wypadków ze skutkiem śmiertelnym spowodowanych przez nietrzeźwych pieszych) oraz stania lub leżenia na jezdni – 15 wypadków (28,8%).