Statystyka

Pieszy z zamiarem

16 listopada 2022

Pieszy z zamiarem
Sonda tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. 7-16 listopada 2022 r. Pytanie: „Czy pieszy zamierzający wejść na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo?”. Respondenci 2045 osób. Odpowiedzi: 4% (84 głosy) TAK; 96% (1957 głosów) NIE, 0% (4 głosy) - NIE WIEM (grafika PRAWO DROGOWE@NEWS)

Jak się okazuje mimo zmiany przepisów zrozumienie pierwszeństwa pieszego nadal istnieje. Problem poważny, ale czy dostrzeżony? Poseł, Jarosław Sachajko zgłosił do ministra infrastruktury interpelację w sprawie bezpiecznego przechodzenia pieszych przez przejścia bez sygnalizacji świetlnej. Co więcej?

Sonda tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS. Redakcja zapytała Czytelników: „Czy pieszy zamierzający wejść na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo?”. Sondę załączyliśmy do artykułu poświęconego omówieniu orzeczenia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim [kliknij]. Czy kierowca ma ustępować pierwszeństwa pieszemu, który ma dopiero „zamiar” przejścia przez jezdnię przejściem dla pieszych? Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim orzekł - TAK. Ustawodawca w obowiązującym zapisie ustawowym nie zastosował określenia „zamiar” tam czytamy o „wkraczaniu”. Niestety, po raz kolejny pojawiają się wątpliwości. Sondę opublikowaliśmy 7 listopada, czyli prawie po dwóch tygodniach mamy następujące odpowiedzi:

TAK 84 głosy (4%)

NIE 1957 głosów (96%)

NIE WIEM 4 głosy (0%)

Dodajmy odpowiedziało 2045 osób. O komentarz poprosimy ekspertów.

Pytania do ministra. - Szanowny Panie Ministrze, do mojego biura poselskiego wpływają liczne postulaty związane z problemem bezpiecznego przechodzenia pieszych przez przejścia bez sygnalizacji świetlnej - pisze w swojej interpelacji (interpelacja poselska nr 36965 z dnia 2 listopada 2022 r. [kliknij]) poseł Jarosław Sochajko. I uzasadnia: - Według nowych przepisów pieszy ma pierwszeństwo w momencie, gdy stoi przed przejściem z zamiarem przejścia na druga stronę. Często zamiar przejścia nie jest jasno sygnalizowany, a kierowcy w trosce o bezpieczeństwo pieszego oraz z obawy przed wysokimi mandatami gwałtownie hamują. gdy tylko zobaczą kogoś, kto być może będzie chciał przejść - często powoduje to niebezpieczne sytuacje na drodze. Ponadto należy zauważyć, iż po nowelizacji ww. przepisów piesi zdecydowanie częściej decydują się na dokonanie wtargnięcia na jezdnię/pasy, czym stwarzają niebezpieczne sytuacje dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. I proponuje: - Rozwiązanie powyższego problemu może polegać przykładowo na wprowadzeniu obowiązku ustawienia się pieszego równolegle, przodem do pasów, co będzie jasnym sygnałem zamiaru przejścia pieszego, a to zdecydowanie zwiększy bezpieczeństwo na drodze.

W związku z powyższym pyta:

1. Czy przedmiotowy problem został dostrzeżony w pracach Ministerstwa Infrastruktury?

2. Czy przewidywane jest znowelizowanie przepisów prawa ruchu drogowego, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze?

3. Czy przewidywane jest przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do uczestników ruchu drogowego mającej na celu zwrócenie uwagi na powyższy problem?

Czy problem jest dostrzeżony? (jm)