warsztaty doskonalenia zawodowego
Ośrodek egzaminowania zorganizował warsztaty dla instruktorów
Przegląd prasy 1

Ośrodek egzaminowania zorganizował warsztaty dla instruktorów

14 grudnia 2014

(510-71-73 fot. Dariusz Gil) Pierwsze inauguracyjne warsztaty dla instruktorów nauki jazdy prowadzone przez WORD odbyły się w siedzibie warszawskiego WORDU. Uczestników warsztatów powitali Krzysztof Wójcik Kierownik Wydziału Szkoleń WORD Warszawa oraz...

WORD Warszawa zaprasza instruktorów na warsztaty
Ogłoszenia

WORD Warszawa zaprasza instruktorów na warsztaty

22 listopada 2014

...

3-dniowe warsztaty dla egzaminatorów
Ogłoszenia

3-dniowe warsztaty dla egzaminatorów

21 listopada 2014

...

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów (Warszawa)
Ogłoszenia

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów (Warszawa)

17 października 2014

...

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów w Warszawie
Ogłoszenia

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów w Warszawie

28 września 2014

WYDRUKUJ – WYPEŁNIJ – WYŚLIJ (503-26-27)...

17. M. Wroński: WORD-y wkraczają na rynek szkoleń
Legislacja

17. M. Wroński: WORD-y wkraczają na rynek szkoleń

24 sierpnia 2014

Kolejną istotną zmianą jest nowelizacja przepisu art. 35 ust. 1 ustawy. Pozwala ona na prowadzenie kursów dla kandydatów na instruktorów przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego spełniające niektóre przewidziane dla super OSK wymagania. Chodzi tu o infrastrukturę, pojazdy, pomoce i...

18. M. Wroński: Nadzieja na krótsze warsztaty doskonalenia zawodowego
Legislacja

18. M. Wroński: Nadzieja na krótsze warsztaty doskonalenia zawodowego

24 sierpnia 2014

Nie tylko kandydaci na instruktorów skorzystają z rozszerzenia bazy szkoleniowej. Także instruktorzy zobowiązani do odbywania warsztatów doskonalenia zawodowego będą mogli - zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 35 ust. 6 ustawy - uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez WORD,...

33. M. Wroński: Zmiany w zakresie kwalifikacji wymaganych od egzaminatorów
Legislacja

33. M. Wroński: Zmiany w zakresie kwalifikacji wymaganych od egzaminatorów

24 sierpnia 2014

(501-49 fot. jola michasiewicz) Do zmian niewnoszących zbyt wiele należy zaliczyć formalne rozszerzenie zakresu delegacji dla ministra właściwego do spraw transportu zawartej w przepisie art. 66 ust. 1 pkt 4 ustawy. Tak, jak w przypadku omówionego wcześniej art. 32 ust. 3 pkt 2,...

34. M. Wroński: Ułatwienia dla egzaminatorów
Legislacja

34. M. Wroński: Ułatwienia dla egzaminatorów

24 sierpnia 2014

(501-82 word Słupsk) Nowy przepis art. 63 ust. 1a ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zwalnia egzaminatorów z uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego, jeżeli uzyskali oni swoje uprawnienia w tym samym roku, w którym powinni uczestniczyć w tych zajęciach....

Warsztaty dla niezatrudnionych egzaminatorów
Ogłoszenia

Warsztaty dla niezatrudnionych egzaminatorów

27 kwietnia 2014

(490-28 word włocławek)...

W sprawie obowiązkowych warsztatów dla instruktorów i wykładowców
Legislacja 1

W sprawie obowiązkowych warsztatów dla instruktorów i wykładowców

23 kwietnia 2014

Za ważny problem do rozwiązania w ramach procedowanej ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami posłowie uznali zagadnienie obligatoryjnych dla instruktorów i wykładowców warsztatów doskonalenia zawodowego. Poseł Michał Tomasz Pacholski w tej sprawie mówił: Ustawa o kierujących...

L-INSTRUKTOR: Resortowe propozycje nowelizacji ustawy o kierujących
Legislacja

L-INSTRUKTOR: Resortowe propozycje nowelizacji ustawy o kierujących

30 stycznia 2014

Możliwe, jeśli wejdą w życie propozycje dyskutowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Pomysł resortu to warsztaty w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Ośrodki proponują, że zrobią to gratis. Jednocześnie fundusze, którymi WORDy miałyby się dzielić mają być okrojone...

A może bezpłatne warsztaty dla instruktorów
Legislacja 4

A może bezpłatne warsztaty dla instruktorów

27 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 482-3-15) Jak już pisaliśmy w całym kraju odnotowano wiele przypadków zlekceważenia przez instruktorów nauki jazdy ustawowego obowiązku dostarczenia do starostwa zaświadczenia o odbytym szkoleniu zawodowym tzw. warsztatach. Dla przykładu zacytujmy za...

Nie złożyli wymaganego zaświadczenia, a jednak szkolą?
News tygodnia 4

Nie złożyli wymaganego zaświadczenia, a jednak szkolą?

19 stycznia 2014

(Fot.: PD@N 481-2-31-32jm) 8 stycznia 2014 roku upłynął termin składania zaświadczeń o ukończeniu warsztatów doskonalenia zawodowego przez instruktorów i wykładowców nauki jazdy. Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami, instruktorzy powinni uczestniczyć w...

Instruktor bez zaświadczenia ukończenia warsztatów
Ekspert wyjaśnia 4

Instruktor bez zaświadczenia ukończenia warsztatów

17 listopada 2013

Pytanie: Mam pytanie odnośnie popularnego ostatnio tematu dotyczącego tzw. warsztatów instruktorskich. W myśl obowiązujących przepisów instruktor, który nie weźmie udziału w w/w warsztatach i nie przedstawi do 7-go stycznia następnego roku stosownego zaświadczenia o ich odbyciu zostaje...

Warszawskie warsztaty dla egzaminatorów
Ogłoszenia

Warszawskie warsztaty dla egzaminatorów

15 listopada 2013

(Fot.: PD@N...

03. Instruktor z uprawnieniami egzaminatora szkoli się tylko raz
Legislacja

03. Instruktor z uprawnieniami egzaminatora szkoli się tylko raz

24 października 2013

(Fot.: PD@N 476-6epd) Proponowany przez prezydium Komisji Infrastruktury projekt noweli ustawy o kierujących uwzględnił fakt, iż instruktorów nauki jazdy posiada także uprawnienia egzaminatora. W stanie prawnym na dzień dzisiejszy, z obu tych tytułów zobowiązany jest do...

10. Egzaminator z uprawnieniami instruktora także szkoli się tylko raz
Legislacja

10. Egzaminator z uprawnieniami instruktora także szkoli się tylko raz

24 października 2013

(Fot.: PD@N 476-12jm) W sposób jak w sytuacji instruktora posiadającego uprawnienia egzaminatora, rozstrzygnięta zostaje kwestia szkolenia zawodowego egzaminatora z uprawnieniami instruktora nauki jazdy. Proponowany projekt noweli ustawy o kierujących proponuje, aby...

02. Także WORD zorganizuje warsztaty dla instruktorów
Legislacja 2

02. Także WORD zorganizuje warsztaty dla instruktorów

24 października 2013

(Fot.: PD@N 476-5jm) Do dnia 7 stycznia 2014 r. wszyscy aktywni instruktorzy nauki jazdy i wykładowcy ustawowo zobowiązani są do udziału w 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego. Zajęcia organizują i prowadzą różne ośrodki, a tu przede wszystkim ośrodkom...

Kursant może wybrać metodę e-learningu
News tygodnia

Kursant może wybrać metodę e-learningu

20 października 2013

Jacek SKALNY, kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców Centrum Edukacji Zawodowej CARGO, instruktor nauki jazdy (Fot.: PD@N 475-2-5jm) Pytanie: Witam, gratulujemy decyzji przenoszącej Pana ośrodek do grona SUPER-OSK. Co kierownik SUPER-OSK sądzi o szkoleniu metodą...