licencja
Przyczyny odmowy udzielenia zezwolenia
Ekspert wyjaśnia

Przyczyny odmowy udzielenia zezwolenia

6 maja 2007

Pytanie: Czy przyczyną odmowy wydania zezwolenia na regularny przewóz osób może być to, że projektowana linia regularna stanowić będzie zagrożenie dla już istniejących linii autobusowych? Odpowiedź: Tak. Organy administracji mogą odmówić wydania zezwolenia na krajowe przewozy...

Sytuacja rynkowa a wydanie zezwolenia
Ekspert wyjaśnia

Sytuacja rynkowa a wydanie zezwolenia

6 maja 2007

Pytanie: Czy są sytuacje, w których zmiana zezwolenia lub wydanie zupełnie nowego musi być poprzedzone analizą sytuacji, jaka panuje na określonym rynku usług przewozowych? Odpowiedź: Tak. Podjęcie decyzji w sprawie wydania nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne...

Jak uzyskać licencję na międzynarodowy transport drogowy?
Ekspert wyjaśnia 2

Jak uzyskać licencję na międzynarodowy transport drogowy?

29 kwietnia 2007

Pytanie: Jak uzyskać licencję na międzynarodowy transport drogowy? Odpowiedź: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. 125, poz. 1371) podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji na wykonywanie transportu...

Licencje na krajowy przewóz rzeczy
Legislacja

Licencje na krajowy przewóz rzeczy

16 marca 2007

Komunikat Nr 44 - Ministerstwa Transportu Biuro Informacji i Promocji informuje, że do końca 2006 r. udzielono ok. 8,2 tys. licencji na krajowy przewóz osób, dla ok. 51,2 tys. pojazdów oraz ok. 51,2 tys. licencji na krajowy przewóz rzeczy, dla ok. 134,1 tys. pojazdów. W stosunku do 2005 r....

Czy certyfikaty są bezterminowe?
Legislacja 1

Czy certyfikaty są bezterminowe?

7 marca 2007

Certyfikaty kompetencji zawodowych przewoźników mają być weryfikowane. Transportowcy się z tym nie zgadzają. Ich zdaniem certyfikaty zostały wydane bezterminowo. W tym roku mija pięć lat od momentu wydania pierwszych certyfikatów kompetencji zawodowych przewoźników (CKZ) i pierwszych...

Odnów licencję
Legislacja

Odnów licencję

27 lutego 2007

Wielu przewoźników musi w tym roku aktualizować licencję na transport drogowy. Dopilnować tego muszą zwłaszcza międzynarodowi przewoźnicy osób – przypomina “Rzeczpospolita”. W 2007 r. dla wielu międzynarodowych przewoźników osób upływa5-letni termin ważności...

Jaki będzie nadzór nad wydawaniem licencji
Legislacja

Jaki będzie nadzór nad wydawaniem licencji

18 lipca 2006

Na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia czynności związanych z nadzorem nad wydawaniem licencji, zezwoleń w krajowym transporcie drogowym, a...

Licencja dla spedytora na transport drogowy rzeczy - obowiązkowa
Legislacja

Licencja dla spedytora na transport drogowy rzeczy - obowiązkowa

1 lipca 2006

Wchodzi w życie: Art. 1 pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a), pkt 4 lit. b), pkt 5, pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (Dz.U. nr 180, poz. 1497). Firmy spedycyjne muszą mieć...

Oni podzielą zezwolenia zagraniczne
Legislacja

Oni podzielą zezwolenia zagraniczne

22 czerwca 2006

Ministerstwo Transportu opublikowało listę kandydatów na członków komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych. Czytamy: Działając na podstawie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw...

Przewoźnicy drogowi podzielą zezwolenia zagraniczne
Legislacja

Przewoźnicy drogowi podzielą zezwolenia zagraniczne

16 maja 2006

Ministerstwo Transportu opublikowało ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów na członków Komisji Społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych pomiędzy przewoźników drogowych. Termin zgłaszania określono na 26 maja br., lista zostanie opublikowana na stronie internetowej ministerstwa...

Spedytorzy z licencjami
Legislacja

Spedytorzy z licencjami

15 maja 2006

Już 1 lipca br. wejdą w życie istotne zmiany zasad prowadzenia działalności przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie spedycji drogowej. Do tej pory spedytorzy nie podlegali żadnemu koncesjonowaniu. Wraz z nowymi zasadami brak licencji naraża spedytora na karę pieniężną w...

Spedytorzy z licencją
Legislacja

Spedytorzy z licencją

23 marca 2006

Przepis ustawy o transporcie drogowym, który wejdzie w życie w lipcu, ma - w zamyśle prawodawcy - wyeliminować nieuczciwych spedytorów. Nakłada na firmy zajmujące się organizowaniem przewozów towarów obowiązek zdania takich samych egzaminów, jakie obowiązują przewoźników...

Kto podzieli zezwolenia zagraniczne
Legislacja

Kto podzieli zezwolenia zagraniczne

22 marca 2006

Opublikowano (obowiązuje z dniem ogłoszenia) rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie komisji społecznej do spraw podziału zezwoleń zagranicznych. Minister właściwy do spraw transportu wydaje przewoźnikowi drogowemu zezwolenie zagraniczne na...

Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń
Legislacja

Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń

21 marca 2006

Przesłane nam wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w sprawie instalacji kas fiskalnych w ośrodkach szkolenia kierowców, ostatecznie sprawę rozstrzyga, wiemy, że do końca 2006 roku wymóg taki nie dotyczy ich. Jak wyjaśnia MF: “zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23...

Licencje wydane w 2005 roku
Przegląd prasy

Licencje wydane w 2005 roku

14 marca 2006