przewóz towarów niebezpiecznych
Niewłaściwy przewóz odpadów niebezpiecznych
Przegląd prasy

Niewłaściwy przewóz odpadów niebezpiecznych

19 września 2007

W godzinach rannych w miejscowości Przejazdowo inspektorzy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd przewożący odpady medyczne. W wyniku kontroli dokumentów i pojazdu stwierdzono szereg naruszeń przepisów dotyczących przewozu towarów...

Euro-Controle-Route kontroluje przewozy towarów niebezpiecznych
Przegląd prasy

Euro-Controle-Route kontroluje przewozy towarów niebezpiecznych

17 września 2007

W dniach 10-16 września na terenie państw Unii Europejskiej służby kontrolne zrzeszone w organizacji Euro-Controle-Route przeprowadzili kontrole przewozów towarów niebezpiecznych na drogach Unii. Koordynatorem powyższych działań jest Główny Inspektor Transportu Drogowego w Warszawie....

Szkolenia przewożących towary niebezpieczne
Przegląd prasy

Szkolenia przewożących towary niebezpieczne

11 września 2007

Prowadzenie szkoleń dla kierowców przewożących towary niebezpieczne jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające – informuje “Rzeczpospolita”. Takie szkolenia mogą prowadzić także podmioty niebędące...

Zmieniony wykaz towarów niebezpiecznych obowiązuje
Legislacja

Zmieniony wykaz towarów niebezpiecznych obowiązuje

4 lipca 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra transportu z 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia do komendanta wojewódzkiego Policji...

Odstępstwa w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych
Legislacja

Odstępstwa w odniesieniu do transportu towarów niebezpiecznych

29 czerwca 2007

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 447/207 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniająca po raz drugi decyzję Komisji 2005/263/WE upoważniającą państwa członkowskie zgodnie z dyrektywą Rady 94/55/WE do przyjęcia niektórych...

Niewłaściwy przewóz towarów niebezpiecznych
Przegląd prasy

Niewłaściwy przewóz towarów niebezpiecznych

27 czerwca 2007

W miejscowości Spytkowice inspektorzy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w czasie rutynowej kontroli drogowej pojazdu należącego do przedsiębiorcy austriackiego, stwierdzili wypływającą z naczepy niezidentyfikowaną ciecz. W zaplombowanym pojeździe, według...

Nowy wykaz towarów niebezpiecznych
Legislacja

Nowy wykaz towarów niebezpiecznych

19 czerwca 2007

Opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 4 lipca 2007 r. Traci moc rozporządzenie z 2005 roku...

Jest oświadczenie rządowe w sprawie ADR
Legislacja

Jest oświadczenie rządowe w sprawie ADR

5 czerwca 2007

Opublikowano oświadczenie rządowe z 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie do 30 września 1957 r. Zmiany załączników A i B do...

Szkolenie z przewozu towarów niebezpiecznych
Przegląd prasy

Szkolenie z przewozu towarów niebezpiecznych

26 lutego 2007

Powiatowy urząd pracy w Płocku zaprasza bezrobotnych na bezpłatne szkolenia w tym, z przewozu towarów niebezpiecznych. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby powyżej 25. roku życia mające co najmniej wykształcenie zawodowe i zarejestrowane w urzędzie pracy, maksymalnie do 2 lat (z...

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany
Legislacja

Przewozy towarów niebezpiecznych - zmiany

29 czerwca 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia. Link do źródła: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport. Rozporządzenie Ministra...