przewóz towarów niebezpiecznych
Parkingi, na które usuwane są pojazdy ADR
Legislacja

Parkingi, na które usuwane są pojazdy ADR

1 grudnia 2012

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 13 listopada w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Jak określa ustawodawca parking powinien spełniać określone warunki, a tu: wyznacza się co najmniej dwa...

Nowela w sprawie egzaminów dla kierowców ADR - opublikowana
Legislacja

Nowela w sprawie egzaminów dla kierowców ADR - opublikowana

26 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Jak już wcześniej informowaliśmy projekt został...

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Parkingi dla usuniętych pojazdów przewożących towary niebezpieczne

23 listopada 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Akt określa warunki techniczne parkingów, na które są usuwane pojazdy...

MSW w sprawie egzaminów kierowców ADR
Legislacja

MSW w sprawie egzaminów kierowców ADR

2 października 2012

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Maciej Szponar, w korespondencji adresowanej do Sławomira Nowaka, ministra transportu, wyraził opinię, iż przedłożony projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary...

Formularz sprawozdania w zakresie ADR
Legislacja

Formularz sprawozdania w zakresie ADR

28 sierpnia 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania...

Egzaminy kierowców przewożących towary niebezpieczne
Legislacja

Egzaminy kierowców przewożących towary niebezpieczne

23 sierpnia 2012

Upływa termin konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Termin określony przez Departament Transportu...

ADR środkami transportu Sił Zbrojnych
Legislacja

ADR środkami transportu Sił Zbrojnych

3 lipca 2012

Prace nad projektem rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej trwają....

Regulacje w sprawie doradców ds. bezpieczeństwa przewozu ADR
Legislacja

Regulacje w sprawie doradców ds. bezpieczeństwa przewozu ADR

20 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 431-49) W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie określa:...

Wojskowe zezwolenia na przejazdy drogowe
Legislacja

Wojskowe zezwolenia na przejazdy drogowe

14 maja 2012

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne. Projekt określa organy wojskowe właściwe do wydawania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy; sposób i tryb...

Ustalony wzór sprawozdania dot. kontroli towarów ADR
Legislacja

Ustalony wzór sprawozdania dot. kontroli towarów ADR

7 maja 2012

(Fot.: PD@N 428-72) W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdania dotyczącego kontroli drogowego przewozu towarów niebezpiecznych (2012.483). Na podstawie art. 106...

Rozporządzenia w sprawie ADR podpisane
Legislacja 1

Rozporządzenia w sprawie ADR podpisane

14 lutego 2012

Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów...

Uwaga kierowcy przewożący towary niebezpieczne
Ogłoszenia

Uwaga kierowcy przewożący towary niebezpieczne

30 października 2011

(Fot.: PD@N 402-43)...

Ustawa o ADR podpisana
Legislacja

Ustawa o ADR podpisana

7 września 2011

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych ma na celu...

W Sejmie projekty ustaw
Legislacja

W Sejmie projekty ustaw

27 lipca 2011

Na swoim 97. posiedzeniu Sejmu RP posłowie debatowali m.in. nad: - sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych; - sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach...

Wejście w życie załączników dot. ADR
Legislacja

Wejście w życie załączników dot. ADR

31 maja 2011

W Dzienniku Ustaw nr 110 opublikowano: - oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. W...

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR
Legislacja

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR

29 lipca 2010

W życie wchodzi rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów...

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR
Legislacja

Nowe świadectwo dopuszczenia przewozu ADR

20 lipca 2010

Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów...

Komisja Infrastruktury o ADR-ach
Legislacja

Komisja Infrastruktury o ADR-ach

4 listopada 2009

Sejmowa Komisja Infrastruktury na swoim 235 posiedzeniu rozpatrzyła zagadnienie przewozów towarów niebezpiecznych i ponadnormatywnych. Problematykę zreferował minister infrastruktury....

Co się zmieniło w ADR-ach
Legislacja

Co się zmieniło w ADR-ach

18 sierpnia 2009

Skończył się okres przejściowy dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych, który obowiązywał od 1 stycznia do 30 czerwca 2009. Od 1 lipca br. przewoźnicy oraz kierowcy muszą obowiązkowo stosować nowe regulacje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa transportu tzw. ADR-ów....

Obowiązuje już tylko nowy dokument przewozu ADR
Legislacja

Obowiązuje już tylko nowy dokument przewozu ADR

1 lipca 2009

Od dzisiaj przewoźnicy i kierowcy muszą mieć nowy dokument do przewozu towarów niebezpiecznych – informuje “Rzeczpospolita”. Kończy się właśnie okres przejściowy, jeśli chodzi o stosowanie nowych przepisów (na lata 2009-2011) europejskiej umowy ADR dotyczącej przewozu...