Trybunał Konstytucyjny
Instruktorzy nie tracą uprawnień
Legislacja 3

Instruktorzy nie tracą uprawnień

22 października 2007

Nie trzeba uzupełniać wykształcenia, wystarczy zdać egzamin Instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy nie mający co najmniej średniego wykształcenia, którzy pod rządami wcześniejszych przepisów nabyli uprawnienia do nauczania, nie muszą tego wykształcenia uzupełniać. Przysługują...

Czy sądy 24-godzinne są niezgodne z konstytucją?
Legislacja

Czy sądy 24-godzinne są niezgodne z konstytucją?

15 maja 2007

Czy zatrzymywanie podejrzanych, którymi zajmują się 24-godzinne sądy, jest zgodne z konstytucją? Wątpliwości ma Sąd Rejonowy w Lublinie, który o wyjaśnienie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości pojawiły się podczas procesu toczącego się w XV wydziale grodzkim...

Trybunał nie zabrał prawa do kontroli ruchu
Legislacja

Trybunał nie zabrał prawa do kontroli ruchu

9 kwietnia 2007

Strażnicy miejscy w Olsztynie znowu będą interweniować, gdy zobaczą kierowcę łamiącego przepisy drogowe. “Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zabrało nam prawa do kontroli ruchu drogowego” - tłumaczy komendant Józef Kłosek. Strażnicy w ostatnich trzech tygodniach nie...

Nie mogą wystawiać mandatów
Legislacja

Nie mogą wystawiać mandatów

28 marca 2007

Opublikowano Dziennik Ustaw nr 53, a w nim m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt U 1/07. Przepisy pozwalające na używanie przez strażników miejskich fotoradarów Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją....

Opłaty za karty pojazdów w unijnym sądzie
Legislacja

Opłaty za karty pojazdów w unijnym sądzie

7 marca 2007

Unijny sąd w Luksemburgu zajmie się sprawą zawyżonej opłaty za wydawane w Polsce do kwietnia zeszłego roku karty pojazdów sprowadzanych z zagranicy; wysokość opłaty - 500 zł - uznał już za sprzeczną z prawem Trybunał Konstytucyjny. Służby prasowe Sądu Pierwszej Instancji UE...

Bez polisy OC i bez samochodu?
Legislacja

Bez polisy OC i bez samochodu?

1 lutego 2007

Brak ważnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może być przyczyną utraty auta na rzecz Skarbu Państwa. Czy tak powinno być - rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Przytrafiło się to Jadwidze J., która została zatrzymana przez policję bez ważnego dowodu...

Prawo o ruchu drogowym – nieobowiązują wskazania starosty
Legislacja

Prawo o ruchu drogowym – nieobowiązują wskazania starosty

30 czerwca 2006

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 2005 r. (sygn. akt K23/04) tracą moc przepisy: art. 130a ust. 5 i ust. 6 zdanie pierwsze ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jako niezgodne z artykułem 2 i artykułem 22 Konstytucji RP. Przepisy dotyczyły usuwania pojazdów z...

Ustawa o inwestycjach w zakresie dróg krajowych zgodna z Konstytucją
Legislacja 1

Ustawa o inwestycjach w zakresie dróg krajowych zgodna z Konstytucją

26 czerwca 2006

Opublikowano Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 czerwca 2006 r. o zgodności z Konstytucją ustawy o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Trybunał Konstytucyjny na rozprawie z wniosku Gminy Chełmiec orzekł, iż art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2...

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji - obowiązujące
Legislacja

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji - obowiązujące

3 lutego 2006

Obowiązuje wyrok Trybunału konstytucyjnego, według którego stracił moc obowiązującą wyraz "zgromadzenia", użyty w art. 65 prawa o ruchu drogowym, który Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją - wyrok z 18 stycznia (K 21/05). Wskazany przepis dotyczy uzyskania zezwolenia...

Opłaty za kartę przejazdu - opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego
Legislacja

Opłaty za kartę przejazdu - opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego

30 stycznia 2006

Opublikowano wyrok TK z 17 stycznia 2006 r. o niezgodności z konstytucją § 1 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu. Uznano, iż przepis par. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w...

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji
Legislacja

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji

18 stycznia 2006

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnianie organizowania zgromadzeń na drogach publicznych od uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału, uregulowania zawarte w prawie o ruchu drogowym powinny dotyczyć organizacji zawodów sportowych,...

Diety dla pracowników spoza sfery budżetowej w Trybunale Konstytucyjnym
Legislacja

Diety dla pracowników spoza sfery budżetowej w Trybunale Konstytucyjnym

4 października 2005

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich o kontrolę przepisów kodeksu pracy dotyczących diet za delegacje przysługujące pracownikom wykonującym zadania służbowe poza stałym miejscem zamieszkania lub miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy....

Akcyza na używane auta przed trybunałem?
Legislacja

Akcyza na używane auta przed trybunałem?

14 września 2005

Rzecznik praw obywatelskich poinformował ministra finansów o niezgodności rozporządzenia ministra finansów z 22 kwietnia 2004 r. z prawem unijnym. Chodzi o stawkę akcyzy na używane auta sprowadzane do Polski z pozostałych krajów wspólnoty. Wg. rzecznika obecnie obowiązujące w Polsce...

Drogi gminne, ale bez środków
Legislacja

Drogi gminne, ale bez środków

6 września 2005

Ustawa z 14 listopada 2003 r. nałożyła na gminy wiele nowych obowiązkowych m.in., iż każdy odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym staje się drogą gminną, ponieważ z chwilą oddania do użytku zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii. “Rzeczpospolita” komentuje:...

Taksówkarze zapowiadają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego
Legislacja

Taksówkarze zapowiadają wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

9 sierpnia 2005

Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy RP złoży w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o sprawdzenie zgodności z Konstytucją rozporządzenia ministra finansów, za podstawie którego od dwóch lat muszą mieć w taksówkach kasy...

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego
Legislacja

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

1 lipca 2005

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy prawa o ruchu drogowym. Zdaniem rzecznika przepisy - Pozwalają one organom władzy arbitralnie nakładać na organizatora manifestacji obowiązek przedstawienia alternatywnego planu organizacji ruchu...