Ekspert wyjaśnia

Przekroczyłeś prędkość o 1 km/godz. Czy będzie kara? Odpowiada MSWiA

6 lipca 2023

Przekroczyłeś prędkość o 1 km/godz. Czy będzie kara? Odpowiada MSWiA
(fot. PIXABAY)

Rzecznik Praw Obywatelskich w imieniu części kierowców, którzy za niezasadne uznają karanie za przekroczenie dozwolonej prędkości nawet o 1 km/godz. - zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji [kliknij]. Podstawowy element obrony tej opinii jest argumentacja, że błąd pomiaru zarówno urządzeń mierzących, jak i wskaźników w autach, obejmuje 3 km/godz. Oto co w tej kwestii resort.

W odpowiedzi na pismo Marcina Wiącka Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące zainicjowania prac legislacyjnych w zakresie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego odpowiedzi udzielił Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Czytamy tu m.inn.: - (…) 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, w której ustawodawca zdecydował się na dokonanie kilku zmian w systemie prawa, zmierzających do zwiększenia oddziaływania prewencyjnego względem kierujących pojazdami, zwłaszcza pojazdami mechanicznymi, poprzez wprowadzenie szeregu środków odstraszających, zniechęcających do popełniania najbardziej niebezpiecznych naruszeń w ruchu drogowym, w tym przekroczeń dopuszczalnej prędkości. Nadrzędnym celem tych zmian jest zwiększenie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym w Polsce, a co za tym idzie obniżenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Należy podkreślić, że podjęte działania zaczęły przynosić wymierne efekty. Statystyki wskazują, że w 2022 r. liczba osób zabitych w wypadkach drogowych nie przekroczyła 19006. Zaś na podstawie wstępnych danych opublikowanych7 przez Komisję Europejską należy wskazać, że w 2022 r. Polska odnotowała jeden z najwyższych spadków wskaźnika zabitych na 1 mln mieszkańców w wypadkach drogowych wśród krajów Unii Europejskiej w porównaniu do 2019 r. Wskaźnik ten z 77 osób zabitych w wypadkach drogowych na 1 mln mieszkańców w 2019 r. zmalał do 51 w 2022 r.  Zaprezentowane powyżej dane potwierdzają słuszność podjętych działań legislacyjnych, m.in. w odniesieniu do przekraczania dopuszczalnych prędkości jazdy przez kierujących pojazdami. Należy pamiętać, że jeżeli kierowca nie zgadza się z dokonanym przez funkcjonariusza Policji pomiarem prędkości, to na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego. W takim przypadku sprawa o wykroczenie zostanie skierowana do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.

I konkluzja: - Mając powyższe na uwadze, uprzejmie informuję, że MSWiA nie dostrzega pilnej potrzeby inicjowania zmian w zakresie wnioskowanym przez Pana Rzecznika. Przypomnijmy - po zmianie przepisów z 2022 r. Polska odnotowała jeden z najwyższych spadków wskaźnika zabitych na milion mieszkańców w wypadkach drogowych wśród krajów UE, i to jest niebagatelne uzasadnienie odmowy resortu. (jm)