Legislacja

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sejmowej Komisji Infrastruktury

6 lipca 2023

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sejmowej Komisji Infrastruktury
Sejm RP. iTV Sejm Transmisje. Komisja Infrastruktury (INF). Posiedzenie 5.07.2023 r. (retransmisja) [kliknij] (fot. screen)

Wczoraj odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury [kliknij], podczas którego posłowie rozpatrywali rządowy projekt ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym [kliknij] [kliknij].

Jest to dla związku o tyle ważny projekt, że realizuje on zgłaszane przez TLP postulaty - informuje prezes Maciej Wroński:

- ujednolicenia stawek diet służących do obliczania podstawy wymiaru składek na - ubezpieczenia społeczne,

- podwyższenia wysokości tej stawki (#TLP wnioskowała o składkę na poziomie co najmniej 70 euro za dobę, ale rząd ostatecznie zgodził się na 60 euro),

- możliwość wypłacania przynajmniej części wynagrodzenia kierowców w późniejszym terminie niż określony w Kodeksie pracy, w związku z koniecznością rozliczenia godzin przepracowanych w poszczególnych krajach,

- możliwość zwrotu kosztów korzystania przez kierowców z urządzeń sanitarnych w formie ryczałtu, zwrotu kosztów noclegu, odebranego przez kierowcę poza kabiną pojazdu w trakcie odbioru regularnego odpoczynku oraz zwrotu kosztów związanych z dojazdem kierowców do i z miejsca odpowiednio rozpoczęcia lub zakończenia pracy, realizowanego innym środkiem transportu niż pojazd używany do przewozu,

- „wyprostowanie” rozwiązań, które zostały przyjęte w ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, bez uwzględnienia odrębnej specyfiki branży transportu drogowego itp.

Odnotować należy uwzględnienie przez posłów wniesionej już podczas prac sejmowych propozycji TLP. Dotyczy ona objęciem przepisów o delegowaniu przewozów dwustronnych wykonywanych przez przewoźników spoza Unii Europejskiej. Dzisiaj ze względu na nisze koszty zagranicznych przewoźników, w tym koszty pracy, polscy przewoźnicy nie są w stanie z nimi konkurować. jako przykład można wskazać przewozy PL-UA, gdzie rynek obsługują dzisiaj wyłącznie ukraińscy przewoźnicy. Zaproponowane przez TLP rozwiązanie zmniejszy tę różnicę w kosztach i podniesie konkurencyjność naszych przedsiębiorców.

Podczas obrad zabierali także głos przedstawiciele ZMPD i OZPTD. ZMPD przedstawiło m.in. propozycję podwyższenia kar dla zagranicznych przewoźników nie stosujących się do polskich przepisów o delegowaniu oraz propozycję objęcia systemem SENT wszystkich przewozów kabotażowych. Z kolei OZPTD postulowało, aby kwota przeciętego wynagrodzenia w gospodarce używana jako dolna granica odliczeń wykonywanych przy obliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne kierowcy odnosiła się do wynagrodzenia z roku poprzedzającego rok rozliczeniowy.

Ta ostatnia propozycja jest niewątpliwie bardzo interesująca, gdyż oznaczałaby opóźnienie wzrostu kosztów pracy (w zakresie wysokości składek odprowadzanych do ZUS-u). Trzeba się jednak liczyć z tym, że prawdopodobieństwo akceptacji tego rozwiązania przez Rząd (a w szczególności przez resort pracy) jest małe, ale a nuż się uda. TLP będzie trzymać kciuki za powodzenie tej inicjatywy.

Przypomnijmy pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce 16 czerwca br. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury [kliknij] z dnia 5 lipca br. - rekomendujące projekt - trafi na debatę plenarną. Poseł sprawozdawca - Piotr Król. W uzupełnionym porządku obrad trwającego 78. posiedzenia Sejmu RP datę określono na 7 lipca br. (jm)

Źródło: Sejm RP/TLP