Ekspert wyjaśnia

Rady dla użytkowników hulajnóg elektrycznych

24 września 2020

Rady dla użytkowników hulajnóg elektrycznych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy osoba jadąca hulajnogą elektryczna nadal traktowana jest jak osoba piesza. Policjanci zwracają uwagę na zagrożenia jakie za sobą niesie niefrasobliwe korzystanie z hulajnogi elektrycznej. Takim przykładem była jazda kierującej po spożyciu alkoholu (2,5 promila w organizmie) – o czym media donosiły ostatnio. Jadąca upadła na jezdnię (na szczęście wyłącznie odnosząc niezagrażające życiu obrażenia twarzy), policjanci, ustalili, że kobieta dodatkowo poruszała się niewłaściwą stroną drogi, za co została ukarana mandatem karnym. Oto przywołane wyjaśnienia:

W obecnym stanie prawnym hulajnogi elektryczne nie spełniają przesłanek żadnej kodeksowej kategorii pojazdu, zatem ich użytkownicy są traktowani jako piesi. Zatem miejscem, po którym mogą się przemieszczać użytkownicy hulajnóg jest chodnik lub droga dla pieszych.

Pamiętajmy jednak, że pieszych także dotyczą zasady prawa o ruchu drogowym, w tym szereg ograniczeń.

Każdy pieszy, w tym i użytkownik hulajnogi elektrycznej, zasadniczo zobowiązany jest korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli pobocza nie ma lub czasowo nie można z niego korzystać, jadący na hulajnodze elektrycznej może poruszać się jezdnią, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania przejazdu pojazdom.

Pamiętajmy!

W razie poruszania się po poboczu lub drodze obowiązkowo należy trzymać się lewej strony, tak żeby widzieć nadjeżdżające samochody. Osoby na hulajnogach elektrycznych mają obowiązek jechać jeden za drugim.

Jak przekroczyć jezdnię na hulajnodze?

Aby dostać się na drugą stronę jezdni, z elektrycznej hulajnogi powinno się zejść i przeprowadzić ją. Podobnie jak w przypadku rowerzystów.

Czy jadącemu na hulajnodze wolno poruszać się drogą dla rowerów?

Podobnie jak pieszy, osoba jadąca na hulajnodze elektrycznej z drogi dla rowerów może korzystać tylko w razie braku chodnika lub pobocza, lub niemożności skorzystania z nich. Wtedy osoba zobowiązana jest ustąpić miejsca rowerzystom.

Jak poruszać się na hulajnodze po zmierzchu?

Jadący na hulajnodze elektrycznej po zmierzchu poza obszarem zabudowanym musi używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Czy hulajnogą można poruszać się w strefie zamieszkania?

Obostrzeń i uregulowań dotyczących ruchu dla użytkowników hulajnóg nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej, jadący na hulajnodze elektrycznej korzysta z całej szerokości drogi i ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem - podobnie jak pieszy.

Trwają prace legislacyjne, które obejmą użytkowników hulajnóg elektrycznych nowymi rozwiązaniami prawnymi. (KWP w Łodzi)