Ekspert wyjaśnia

Wojciech Pasieczny. Jak zmniejszenie prędkości może wpłynąć na bezpieczeństwo osób pieszych

8 kwietnia 2020

Wojciech Pasieczny. Jak zmniejszenie prędkości może wpłynąć na bezpieczeństwo osób pieszych
Wojciech Pasieczny, b. policjant, rzeczoznawca sądowy, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym (fot. Jolanta Michasiewicz)

Po publikacji w dniu 6 kwietnia analizy wpływu zmniejszenia prędkości na skutki zderzenia pojazdów [Wojciech Pasieczny, „Zmniejszyć dozwolone prędkości?” – kliknij – przyp. red.], redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS zwróciła się do mnie z prośbą o analizę, jak zmniejszenie prędkości może wpłynąć na bezpieczeństwo osób pieszych. I oto poniżej analiza dla suchej nawierzchni asfaltowej.

         Zmniejszenie prędkości z 90 km/h do 80 km/h skraca drogę zatrzymania (nie hamowania) o ok. 12 m. W miejscu, w którym zatrzyma się samochód jadący z prędkością 80 km/h (zakładając, że będzie to bezpośrednio przed pieszym), samochód jadący uprzednio z prędkością 90 km/h potrąci pieszego z prędkością ok. 48 km/h. Poniżej z katalogu EES przedstawiono fotografię samochodu marki Daewoo Espero, który potrącił pieszego z prędkością ok. 46-48 km/h.

Daewoo Espero EES = 46 – 48 km/h

          Zmniejszenie prędkości z 100 km/h do 90 km/h skraca drogę zatrzymania  o ok. 1313 m. W miejscu, w którym zatrzyma się samochód jadący z prędkością 90 km/h, samochód jadący uprzednio z prędkością 100 km/h potrąci pieszego z prędkością ok. 50 km/h. Prędkość potrącenia 50 km/g – to granica przeżycia i śmierci dla pieszego. Poniżej z katalogu EES przedstawiono fotografię samochodu marki Suzuki Geo Metro, który potrącił pieszego z prędkością ok. 50 km/h.

Suzuki Geo Metro EES = 48-52 km/h.

         Zmniejszenie prędkości z 120 km/h do 110 km/h skraca drogę zatrzymania o ok. 15 m. W miejscu, w którym zatrzyma się samochód jadący z prędkością 110 km/h, samochód jadący uprzednio z prędkością 120 km/h potrąci pieszego z prędkością ok. 54 km/h. Poniżej z katalogu EES przedstawiono fotografię samochodu marki Ford Sierra, który potrącił pieszego z prędkością ok. 52-56 km/h.

Ford Sierra EES = 52 – 56 km/h.

         Zmniejszenie prędkości z 140 km/h do 120 km/h skraca drogę zatrzymania o ok. 33 m. W miejscu, w którym zatrzyma się samochód jadący z prędkością 120 km/h, samochód jadący uprzednio z prędkością 140 km/h potrąci pieszego z prędkością ok. 80 km/h. Oczywiście spodziewam się niewybrednych komentarzy „wybitnych specjalistów”, że ten przykład oraz przykład dotyczący zmniejszenia prędkości ze 120 km/h do 110 km/h jest bzdurny, ponieważ pieszego nie powinno być ani na drodze ekspresowej, ani na autostradzie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że na tych drogach też może się znaleźć osoba piesza. Właśnie opiniuję razem z doktorem specjalista medycyny sądowej wypadek, w którym na drodze ekspresowej zginął kierowca zestawu ciągnika z naczepą, który wymieniał koło w naczepie, które uległo awarii.

         Poniżej z katalogu EES przedstawiono fotografię samochodu marki Opel Vectra, który potrącił pieszego z prędkością ok. 78-82 km/h.

Opel Vectra EES = 78 – 82 km/h.

Odnieśmy się również do propozycji zmniejszenia prędkości w porze nocnej z 60 km/h do 50 km/h. Droga zatrzymania ulegnie wówczas skróceniu o ok. 9 m. W miejscu, w którym zatrzyma się samochód jadący z prędkością 50 km/h, samochód jadący uprzednio z prędkością 60 km/h potrąci pieszego z prędkością ok. 42 km/h.

          Poniżej przedstawiono wykres i protokół z analizy oraz fotografię z katalogu EES samochodu marki Volkswagen Golf, którego uszkodzenia wynikające ze zderzenia odpowiadają utracie prędkości ok. 42-43 km/h.

Volkswagen Golf (zderzenie) EES = 41 – 43 km/h.

         Wszyscy, którzy mają odrobinę wyobraźni, może nie wykresy, protokoły, liczby, ale fotografie obrazujące skutki zmiany prędkości w postaci uszkodzeń pojazdów, uświadomią, że panujące w naszym samochodowym społeczeństwie przekonanie, że jazda z prędkością 10-20 km/h większą od dozwolonej nie ma wpływu na znaczne zmniejszenie bezpieczeństwa na naszych drogach, absolutnie nie ma racji bytu.

          Mam nieśmiałą nadzieję, że wykresy i fotografie zwarte w tych dwóch artykułach będą wykorzystywane przez Instruktorów w procesie szkolenia kandydatów na kierowców.

          Póki co, zostańmy w domu. Ja z niego w ogóle nie wychodzę, więc mam czas m. in. na pisanie.

Wojciech Pasieczny (Warszawa)

Autor analizy dysponuje zbiorem ikonografii skutków potrąceń pieszych przy wskazanych powyżej prędkościach, jednak z uwagi na ich drastyczność odstąpił od publikacji tych fotografii.

(zestawienia, grafika oraz foto archiwalne ze zbiorów Autora)