Legislacja

13. M. Wroński: Ułatwienia dla młodzieży szkolonej na zawodowców

24 sierpnia 2014

Wśród zmian mających znaczenie dla znacznie mniejszej grupy osób jest nowy przepis art. 21 ust. 3 ustawy, określający minimalny wiek wymagany do rozpoczęcia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, D lub D+E. Dotychczas osoby te mogły rozpocząć szkolenie przed ukończeniem wieku wskazanego w art. 9 ustawy (18 lat dla kategorii C, C+E oraz 21 lub 23 lata dla kategorii D, D+E), o ile uzyskały kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną. Nowy przepis pozwala na rozpoczęcie szkolenia we wcześniejszym terminie osobom, które dopiero uczestniczą w zajęciach w ramach szkolenia na odpowiednią kwalifikację wstępną. I tak dla przykładu, kandydat na kierowcę w zakresie prawa jazdykategorii C i C+E może rozpocząć szkolenie na 3 miesiące przed ukończeniem wieku 18 lat, jeżeli uczestniczy w zajęciach kwalifikacji wstępnej. Jeżeli osoba ta dodatkowo uczy się w szkole, w której podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje uzyskanie umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, szkolenie może rozpocząć się już po ukończeniu przez nią 17. roku życia.