Legislacja

Aktualizacja ePD - nowela kodeksu drogowego

14 października 2010

Szanowni Czytelnicy, informujemy, iż przygotowaliśmy - do pobrania - kolejną aktualizację elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 14 października 2010 r. w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. W rozdziale poświęconym warunkom dopuszczenia pojazdu do ruchu zmieniono art. 73 ust. 3a. "3a. Producent blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a także starostowie przekazują odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu odpowiednio: blankiety dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów, a także zalegalizowane tablice rejestracyjne niezbędne do rejestracji, o której mowa w art. 76 ust. 4. Informacje dotyczące przekazanych blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych i innych dokumentów wymaganych do rejestracji oraz tablic rejestracyjnych podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne".". Zmiana obowiązuje z dniem 1 stycznia 2010 r.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe

wg stanu prwnego na 14.10.2010 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o ochronie informacji niejawnych

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone

w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa

0 swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Pobierz aktualizacje:

wybierz zakładkę AKTUALIZACJA /

kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór

kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431