Legislacja

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 28.9.2015

28 września 2015

Kolejna obszerna aktualizacja zbioru aktów prawnych pn. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE przygotowana do internetowego pobrania. Wśród udostępnionych nowych projektów także tekst ustawy z dnia 25 września 2015 r. zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym, ta w wersji uchwalonej i przesłanej do Senatu RP. W ten sposób abonenci mają w zbiorze udostępnione wszystkie kolejne wersje projektu ustawy procesowane od 2013 roku. Dodano także wszystkie opublikowane do tytułowej daty teksty aktów rzeczywistych, czyli opublikowanych w Dzienniku Ustawa oraz Monitorze Polskim. Nadto oczywiście redakcja zbioru dokonała ujednolicenia stosownych aktów zmienianych lub przepisów wchodzących w życie.

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 28.9.2015 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia

w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Ustawa z dnia 25.9.2015

zmieniająca ustawę - Prawo o ruchu drogowego (wersja przesłana do Senatu)

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym

Rozporządzenie

w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Rozporządzenie

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednoliconew zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

Kodeks cywilny

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o samorządzie powiatowym

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Ustawa

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Zarządzenie

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Rozporządzenie

w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Rozporządzenie

w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Rozporządzenie

w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

Rozporządzenie

w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431