Legislacja

Andragogika - pedagogika dorosłych

26 sierpnia 2010

Nauka, która zajmuje się procesami kształcenia, samokształcenia i wychowania dorosłych to andragogika (pedagogika dorosłych).

Charakterystyczne dla pracy z dorosłymi jest to, że polega ona na współdziałaniu nauczyciela i uczących się. Są oni partnerami w procesie szkolenia, traktują siebie na równi. W szkole dominuje nauczanie, w którego toku uczeń jest zdecydowanie bierny, podporządkowany nauczycielowi, wykonujący jego polecenia. Nauczanie w głównej mierze polega na przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela. Poniżej tabela zawierająca wskazówki dla instruktora, dotyczące tego, w jakich warunkach dorośli uczą się efektywnie, co jest charakterystyczne dla nauczania typowo szkolnego oraz co, z tego wykorzystać w szkoleniu nauki jazdy.

077d1df4dc0466afbc55701edd5a68d801baa91c

ccc6b4cce19d057283ece8a9c901d27a2a7bff15

7c6a81fc96f9f2999979b6cdfafab7aecc25ff1c

(Fot.: PD@N 355-20-21-22)