Legislacja

Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym w Komisji

23 września 2010

Posiedzenie nr 321 Komisji Infrastruktury wspólne z Komisją Administracji i Spraw Wewnętrznych. W porządku obrad m.in.: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu). Sprawozdawca podkomisji - poseł Krzysztof Tchórzewski. Projekt ustawy dotyczy stworzenia w strukturze Głównego Inspektoratu Drogowego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym druk 3179). Projekt został skierowany do drugiego czytania.

Projekt przewiduje ustawienie fotoradarów wyłącznie w miejscach niebezpiecznych na drogach, nadto zobowiązuje do zatwierdzania lokalizacji przez policję. Przy drogach nie będzie atrap fotoradarów, natomiast ich maszty będą widoczne z daleka. Straż miejska będzie je ustawiała tylko w obszarze zabudowanym i w miejscach rzeczywiście niebezpiecznych. Rozszerzone zostają uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego (ITD.), np. o kontrole także samochodów osobowych czy motocyklistów.