Legislacja

Autopoprawka do projektu ustawy o delegowaniu

14 czerwca 2023

Autopoprawka do projektu ustawy o delegowaniu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Autopoprawka doprecyzowuje przepisy dotyczące zgłoszenia przewozu drogowego. Ujednolica też dane dotyczące przewozów gromadzonych w rejestrze. Ponadto dostosowuje polskie przepisy do rozwiązań przyjętych w piątym pakiecie sankcji ustanowionych w odpowiedzi na zaostrzenie działań Rosji na terenie Ukrainy.

Autopoprawka [kliknij] dotyczy projektu ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym [kliknij] [kliknij], który został przyjęty przez Radę Ministrów 23 maja 2023 r. [kliknij]. Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, jeśli chodzi o delegowanie kierowców w sektorze transportu drogowego, w ramach tzw. Pakietu Mobilności I. Chodzi m.in. o ułatwienie poprawy warunków pracy kierowców oraz warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych. - Nie tylko dostosowujemy nasze prawo do unijnych wymogów, ale przede wszystkim chronimy polski rynek przed nieuczciwą konkurencją. Nowe przepisy zagwarantują kierowcom odpowiednie warunki pracy i ochronę socjalną, natomiast przedsiębiorcom odpowiednie warunki prowadzenia działalności gospodarczej i uczciwej konkurencji - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w autopoprawce. Wprowadzenie w stosunku do zagranicznego podmiotu wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy na podstawie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw transportu albo na podstawie wielokrotnego zagranicznego zezwolenia wydanego przez Międzynarodowe Forum Transportu (zezwolenia EKMT) obowiązku zgłoszenia przewozu do rejestru zgłoszeń w ramach systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Zgłoszenie to powinno być dokonane przed rozpoczęciem przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozszerzenie dostępu do danych zgromadzonych w ww. rejestrze zgłoszeń dla Inspekcji Transportu Drogowego. Obecnie ograniczony jest on do celu kontroli przewozu tzw. towarów wrażliwych. W celu zapewnienia jednolitości danych dotyczących przewozu gromadzonych w rejestrze, wskazano te, które podlegają zgłoszeniu do systemu SENT m.in.: numeru zezwolenia; państwa załadunku i państwa rozładunku towaru; planowanego miejsca i daty rozpoczęcia przewozu na terytorium RP; planowanego miejsca i daty zakończenia przewozu na terytorium RP. Dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w piątym pakiecie sankcji ustanowionych w odpowiedzi na zaostrzenie działań w ramach ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy kwot stanowiących zwrot nieudokumentowanych kosztów poniesionych za korzystanie z urządzeń sanitarnych dla kierowców wykonujących zadania służbowe polegające na wykonywaniu przewozów drogowych.

Źródła: KPRM/Ministerstwo Infrastruktury