Legislacja

Bez karty kwalifikacji dla zagranicznych kierowców

7 grudnia 2008

Zagraniczni kierowcy nie będę potrzebowali karty kwalifikacji zastąpi ją odpowiedni kod unijny w prawie jazdy - zakłada przyjęta przez Sejm znowelizowana ustawa o transporcie drogowym i Prawa o ruchu drogowym. Nowela ma na celu likwidację karty kwalifikacji kierowcy. Jest to dokument, który potwierdza spełnienie przez kierowców, pochodzących z państw trzecich, wymagań uprawniających do wykonywania zawodu kierowcy w Polsce. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek posiadania karty kwalifikacji kierowcy zostanie zastąpiony obowiązkiem zamieszczania w prawie jazdy odpowiedniego kodu unijnego. Wpis potwierdzałby uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy, a dokonywaliby go starości powiatowi. Dzięki zmianom, zostaną zrównane prawa polskich i zagranicznych kierowców, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce. Sejm odrzucił poprawkę Senatu proponującą, by organem właściwym do wymiany prawa jazdy zagranicznego kierowcy na polskie, miał być także starosta właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.