Legislacja

Posłanka apeluje o pilną interwencję

15 kwietnia 2022

Posłanka apeluje o pilną interwencję
Dr Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Posłanka na Sejm RP Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. I apel: - Obywatele Ukrainy nie mogą zostać zatrudnieni w polskich firmach transportowych, a więc wielu z nich nie może przewozić do Ukrainy pomocy humanitarnej. Z tego względu apeluję do Pana Ministra o pilną interwencję w tej sprawie.

Kancelaria Sejmu RP odnotowała skierowaną do ministra infrastruktury interpelację poselską Agnieszki Dziemianowicz-Bąk nr 32978 w sprawie wydawania karty kwalifikacyjnej kierowcy [kliknij]. Dzięki uprzejmości autorki wystąpienia redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS - jeszcze przed publikacją tekstu interpelacji - może poinformować o podejmowanej kwestii.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (Dz.U. 2022 poz. 742) wprowadzono nowe zasady dla kierowców transportu. Od dnia 6 kwietnia 2022 roku, kierowcy transportu zobligowani są do uzyskania Profilu Kierowcy Zawodowego w systemie elektronicznym - jednak jak donoszą media, wskazany system obecnie nie jest aktywny - czytamy we wstępie. Przypomnijmy - 5 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy [ (2022.742 [kliknij]), które obowiązuje z dniem kolejnym, czyli 6 kwietnia. Określony został wzór, szczegółowe warunki wydawania i unieważniania, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach, opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy. W komunikacie ministra określono: „Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy ustanawia się na dzień 6 kwietnia 2022 r.” [kliknij].

Czyli wszystko powinno być dobrze: jest ustawa, jest akt wykonawczy, minister określa termin wdrożenia rozwiązań technicznych. A jednak… I tu oddajmy głos A. Dziemianowicz-Bąk: - Z powodu awarii systemu kierowcy od kilku dni nie są w stanie pozyskać wymaganych dokumentów. Jest to problem szczególnie doniosły z punktu widzenia obywateli Ukrainy, którzy zostali pozbawieni możliwości zatrudnienia w polskich firmach transportowych. Obywatele spoza Unii Europejskiej do zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są bowiem zmuszeni posiadać tzw. świadectwo kierowcy, wystawiane przez Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. Od dnia 6 kwietnia 2022 r., aby uzyskać świadectwo kierowcy należy posiadać “kartę kwalifikacyjną kierowcy”, która nie jest wydawana ze względu na ww. awarię systemu teleinformatycznego. W wyniku ww. awarii obywatele Ukrainy nie mogą zostać zatrudnieni w polskich firmach transportowych, a więc wielu z nich nie może przewozić do Ukrainy pomocy humanitarnej, pomimo stosowanego zezwolenia ze strony ukraińskich władz.

I konkluzja: - Z tego względu apeluję do Pana Ministra o pilną interwencję w tej sprawie. Postawione zostają pytania:

1. Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje niezwłocznie ułatwić zatrudnienie w polskich firmach transportowych obywatelom Ukrainy?

2. W jakim terminie zostanie rozwiązany problem z systemem teleinformatycznym niezbędnym do wydania “karty kwalifikacyjnej kierowcy”?

Czekamy na odpowiedź, o której niezwłocznie poinformujemy. (jm)