Legislacja

Bogdan Sarna: Samouki i pospolite ruszenie na ulicach. To nie żart, to fakt

24 marca 2014

 

5f5f27d1a5d6e4d2ebb53c2489392cba2b11a3fd

(PD@N fot.: 488-26 bogdan sarna)

Od 19.01.2013 roku po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzeń wykonawczych w sprawie szkolenia i egzaminowania w Warszawie nie ma możliwości zdobycia prawa jazdy na motorower (kat. AM) oraz kat A2 (motocykle do 35 KW mocy). Sytuacja dotyczy osób z bardzo szerokiej grupy wiekowej od 14 do 24 lat.

Brak precyzyjnych przepisów odnośnie szkolenia na w/w kategorie, już spowodował masowy wyjazd na ulice osób, które bez znajomości przepisów ruchu drogowego i podstaw techniki jazdy, uczą się same, gdyż, chcą lub muszą jeździć na motocyklach. A dlaczego? Ponieważ Państwo Polskie, w ciągu 14 miesięcy od wejścia w życie wspomnianej ustawy, nie usankcjonowało pełnej ścieżki edukacyjnej do pozyskania tych uprawnień.

Skala zjawiska jest bardzo duża, zwłaszcza że zaczyna się właśnie już drugi sezon motocyklowy, jazdy bez ,,papierów”. Zjawisko przybiera na sile szczególnie w okresie przed wakacjami, gdzie kolejna grupa z pewnością zasili ,,jeźdźców bez głowy”.

Jak to możliwe, że przez tak długi okres bezhołowia nikt nie próbuje problemu rozwiązać? Zmieniły się władze Ministerstwa Transportu, działają Regionalne Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak również Krajowa Rada BRD, jest też policja i dalej nic. Jak długo będziemy tłumaczyć klientom, że w kraju w środku Europy przynależącym do Unii Europejskiej, nie da się legalnie zdobyć prawa jazdy, bo ktoś w amoku zmian ustawowych zapomniał napisać, że: instruktor posiadający uprawnienia do szkolenia na kat. A posiada również uprawnienia do szkolenia na niższe kategorie motocyklowe, w tym przypadku na AM i A2. Dlaczego tak poważnego błędu nie można naprawić rozporządzeniem, które mogłoby wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu? Te pytania kieruję do Panów Posłów i osób, którym bezpieczeństwo ruchu drogowego leży na sercu.

c505b9f7e1d31c8d96f1392ff2970a0f2b66ffe7Bogdan Sarna, (fot.) instruktor i właściciel

Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie

(PD@N fot.: 488-27 jola michasiewicz)