Legislacja

Resort w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów

24 marca 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.