Legislacja

Czerwone dla pieszych? Kolejne opinie

22 lutego 2015

b498e1f9a863804c452f626886da4018e31702ff

(513-3 fot. jola michasiewicz)

Trwa dyskusja nad opublikowaną w Internecie petycją z żądaniem depenalizacji (uznania, że czyn nie jest wykroczeniem i nie powinien więc być karany) przechodzenia przez ulicę na czerwonym świetle. Redakcja portalu INTERIA analizuje petycję, pozostając w przekonaniu, iż jest ona - może nawet - prowokacją. I tak czytamy: “"1. Polska to jeden z nielicznych krajów w Europie, gdzie przejście przez ulicę w nieoznaczonym miejscu jest praktycznie zabronione i gdzie przechodzenie na czerwonym świetle lub pod złym kątem jest karane mandatem." Sformułowanie" "to jeden z nielicznych" jest równie sensowne jak określenie: "na całym świecie". Wypadałoby podać konkrety - gdzie jest inaczej i jakie przepisy obowiązują w tych rzekomo bardziej liberalnych od naszego krajach. W Polsce zasady zachowania się pieszych na jezdniach regulują artykuły 13. i 14. ustawy Prawo o ruchu drogowym. Czytamy w nich m.in.: "Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 [chodzi o ruch kolumn pieszych], korzystać z przejścia dla pieszych." (art. 13.1); "Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu." (art. 13.2); "Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych (...) jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni. (art 13.3); Art.14. zabrania wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi; zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko; przebiegania przez jezdnię itp.” Zachęcamy do lektury pełnej wersji przeprowadzonej analizy petycji. Petycję w sprawie w sprawie depenalizacji przechodzenia na czerwonym świetle przez jezdnię poparło w internecie już prawie 8 tys. osób.