Legislacja

Egzaminacyjne rozwiązania z Wilna

25 listopada 2009

 

Zbigniew Skowroński Dyrektor WORD Łódź

Informuję, że Dziennikarka Pani Agnieszka Jasińska z Dziennika Łódzkiego w swoim artykule z dnia 25.11. 2009 r. ( artykuł “Zrobisz prawko w jeden dzień” środa Nr 276, wydanie A) w swój własny, charakterystyczny dla tej Pani sposób opisała moją informację o nowoczesnych, systemowych rozwiązaniach stosowanych w Ośrodku Egzaminowania w Wilnie!!!

Wielu Dyrektorów WORD z Polski tamte nowoczesne rozwiązania z wielkim uznaniem podziwiało, tym bardziej, że Litwini 10 lat temu uczyli się w Polsce jak takie ośrodki organizować. Fakt otrzymania przez osobę w ciągu kilku godzin, tego samego dnia po zdaniu egzaminów teoretycznego i praktycznego dokumentu Prawa Jazdy brzmi nieprawdopodobnie, ale takie są tam realia. Klient po zrobieniu na miejscu w ciągu 5 minut aktualnej fotografii, podaje tylko numer Pesel i pracownik ośrodka wpisuje go do systemu egzaminowania, bez zbędnych zaświadczeń i wniosków.

Dyrektor Ośrodka Egzaminowania z Wilna mówił nam o wykorzystywaniu Systemu Łączności Satelitarnej GPS do ustalania przebiegu 20 lub 24 Tras Egzaminacyjnych, losowo potem wybieranych do praktycznej części egzaminu przeprowadzanego na ulicach Wilna. Taki system np. w Polsce wyeliminowałby możliwość wjazdu samochodów egzaminacyjnych "L-ek" do zagęszczonych centrów miast oraz utrudniłby by Egzaminatorom wykorzystywanie skomplikowanych miejsc, skrzyżowań do tzw. złośliwego "oblewania" na egzaminie praktycznym kandydatów na kierowców!!!

W samym procesie egzaminacyjnym podczas jazdy po ulicach Wilna system łączności GPS jest z tego, co zrozumiałem wykorzystywany jako narzędzie pomocnicze dla egzaminatora, jadącego z punktu A do punktu B wylosowanej Trasy Egzaminacyjnej. Osoby, które posiadają co najmniej średnie wykształcenie nie muszą przygotowywać się do egzaminu teoretycznego w tamtejszych, litewskich Auto-Szkołach, mogą eksternistycznie zdawać taki egzamin. Trwa on 30 minut i trzeba odpowiedzieć na 30 pytań. Plac manewrowy jest podobny do naszego, poszerzony jest tylko o elementy parkowań: skośnych, równoległych i prostopadłych. Na wykonanie placu manewrowego kursant ma 15 minut a na jazdę po mieście wcześniej wylosowaną trasą tylko 25 minut.

Ja osobiście takie nowoczesne rozwiązania "wileńskie" będę popierał i propagował w Polsce. Jeszcze raz podkreślam, że nie wypowiadałem się w imieniu innych Dyrektorów WORD w Polsce, tylko stwierdziłem, że takie rozwiązania jak w Wilnie bardzo im się podobały!!!

Obecny system szkolenia i egzaminowania w Polsce, w mojej opinii, uważam że przeciwstawia sobie niepotrzebnie interesy środowisk Auto- Szkół (które twierdzą, że są niepotrzebne WORD-y, źli i niekompetentni Egzaminatorzy, zła instrukcja egzaminacyjna) z interesami ośrodków WORD-ów (które uważają z kolei, że są źle szkoleni kursanci, że jest brak kontroli nad Auto-Szkołami, że często egzaminy wewnętrzne są fikcyjne, itp.)!!!

W efekcie klient Auto-Szkół i WORD jest zdezorientowany i nie wie dlaczego musi kilka lub kilkanaście razy zdawać egzaminy, czyja to wina, systemu czy jego niewłaściwego przygotowania. Skarg na procesy egzaminowania na Litwie jest kilka w roku, a w łódzkim WORD co najmniej 150 rocznie. Wspólny interes Auto-Szkół i WORD-ów to świadomy, dobrze przygotowany do egzaminu kandydat na kierowcę, który jest następnie sprawiedliwie i obiektywnie przeegzaminowany! Jesteśmy w Unii Europejskiej i powinniśmy wprowadzać sprawdzone standardy europejskie szkolenia i egzaminowania kierowców. Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i upraszczanie często zbędnych i skomplikowanych procedur jest nieuniknione. Wymaga to jednak chęci i pozytywnego myślenia, czego wielu decydentom poprawiających ciągle stary system, z tego, co widać brakuje.

Próbujmy to zmienić wprowadzając nowoczesne, europejskie systemy szkolenia i egzaminowania, chociażby takie jak na Litwie!!!

Ja osobiście chciałbym dożyć takich czasów, aby polski obywatel w ciągu jednego dnia mógł otrzymać po zdaniu egzaminów dokument, Prawo-Jazdy i aby nie musiał ponosić niepotrzebnych kosztów w Auto-Szkołach jak jest zdolny i sam może się dobrze przygotować do egzaminu teoretycznego, a nawet do egzaminu praktycznego!!! Inni mniej zdolni niech płacą za naukę w Auto-Szkołach, ale to ich problem!!!

Z poważaniem Zbigniew Skowroński ( Dyrektor WORD Łódź) 

Słowa kluczowe egzamin praktyczny Litwa WORD