Legislacja

Europejski Trybunał Sprawiedliwości o akcyzie

4 maja 2006

Już 15 czerwca, kiedy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości odbędzie się rozprawa w sprawie polskiej akcyzy. Trybunał Sprawiedliwości ma odpowiedzieć na pytania, czy nakładanie przez Polskę podatku akcyzowego na samochody używane z UE, a także stosowanie stawek akcyzy zróżnicowanych w zależności od wieku pojazdu jest zgodnie z Traktatem Ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Z tymi pytaniami do ETS zwrócił się w zeszłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przed tym sądem toczy się rozprawa osoby, która sprowadziła używane auto z UE i uważa, iż podatek akcyzowy od tego auta został naliczony niezgodnie z prawem UE. Od wejścia Polski do UE sprowadzono do nas już ponad 1,8 mln używanych aut. Pobrano od nich blisko 1,9 mld zł podatku akcyzowego.