Legislacja

Formularz o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Autor: PRAWO DROGOWE

30 września 2005

Wchodzi w życie (z dniem ogłoszenia) wzór formularza wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz dane i informacje, jakie ten wniosek musi zawierać, składa się na treść rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Słowa kluczowe ewidencja pojazdów
Źródło PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 523