Legislacja

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków

Autor: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30 września 2005

Opublikowana dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń ich punktów mocowania i zagłówków.