Legislacja

Głuchoniemy kandydat na kierowcę

10 maja 2014

e8ac2b58b5988ec356fe96ea0b878601b592ba51

(492-44)

W Sejmie RP dzień trzeci 67. posiedzenia Sejmu RP (dn. 7-9.5.2014 r.) w trakcie procesowania komisyjnego projektu zmiany ustawy o kierujących pojazdami poseł Tadeusz Tomaszewski zwrócił się do sekretarza stanu w resorcie transportu z prośbą o informację o etapie prac nad rozwiązaniem problemu sytuacji głuchoniemych kandydatów na kierowców. Poseł powiedział: “Wielokrotnie na dyżurach poselskich zgłaszają się do nas osoby głuchonieme, które uważają, że w tej chwili nie mają możliwości zdawania egzaminu z części teoretycznej, dlatego że nie ma na egzaminie udziału tłumacza języka migowego. W tej sprawie składałem stosowną interpelację. Pan minister odpowiedział w grudniu ubiegłego roku, że w resorcie będą prowadzone prace nad stworzeniem możliwości udziału tłumacza języka migowego w części teoretycznej, aby umożliwić zdawanie egzaminu na prawo jazdy tym osobom. Chciałbym zapytać, na jakim etapie są prace. Wiem, że w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie i są pewne kłopoty związane z ujednoliceniem języka migowego, niezbędnego w stosowaniu procedury zdawania egzaminu z części teoretycznej. Dlatego też chciałbym zapytać, na jakim etapie są prace w rządzie nad podstawami prawnymi umożliwiającymi tym osobom zdawanie egzaminu na prawo jazdy.” Zbigniew Rynasiewicz wyjaśnił, iż prace trwają. W tym celu powołana została specjalna podkomisja pod przewodnictwem posła Marka Plury. W jej efekcie, na przyszłym posiedzeniu Sejmu rozpatrzony ma być punkt poświęcony właśnie tej problematyce. Najbliższe posiedzenia zaplanowane jest na dni 28-30 maja 2014 r.