Legislacja

GP alarmuje: „część WORD-ów wstrzyma egzaminy na prawo jazdy”

17 stycznia 2013

562969671988322da1cac4ea66a529bd4fd6a849

(Fot.: PD@N 453-38)

“Dziennik Gazeta Prawna” informuje, iż “część wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego czasowo zawiesi prowadzenie egzaminów teoretycznych. Nie zdąży wdrożyć u siebie systemu informatycznego niezbędnego do przeprowadzania testów. Ale nawet po wdrożeniu mogą pojawić się problemy z komunikacją pomiędzy niektórymi WORD-ami a starostwami. Bez tego kandydaci nie otrzymają zaś uprawnień”. I nie jest to alarm gołosłowny. Już dzisiaj kilka wojewódzkich ośrodków egzaminowania podjęło decyzję o zawieszeniu egzaminów. Z nowym egzaminem wystartują kilka dni później. Przykładowo ośrodki w Warszawie, Bielsku-Białej, Chełmie, Ciechanowie, Łodzi, Szczecinie czy Sieradzu zaczną przyjmować interesantów - 24., jeszcze później Ostrołęka - 25. i Siedlce, Płock 26. Problem dotyczy wdrażania systemu teleinformatycznego, niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego. Te kilka dni zwłoki w stosunku do terminu ustawowego do prace przy wdrażaniu wybranego systemu, które nie były możliwe wobec ogromnej liczby chętnych zapisujących się na egzamin “wg starych zasad”, ale też szkolenia pracowników. I tak oto “GP” podsumowuje sytuację: “lecz nawet jeśli WORD-y wdrożą system z mniejszym czy większym poślizgiem, to i tak nie jest pewne, czy 35 spośród wszystkich 49 ośrodków będzie normalnie funkcjonować. Chodzi o WORD-y, które wybrały system dostarczany przez ITS/Sygnity. Drugi oferent - PWPW - zdobył kontrakty w 14 WORD-ach, ale jest w dogodniejszej pozycji, bo wdrożył wcześniej w starostwach system informatyczny gwarantujący komunikację na linii WORD – urząd powiatowy. I nie zamierza udostępnić systemu konkurentowi, a przynajmniej nie za darmo”.

Redakcja portalu L-INSTRUKTOR dotarła nawet do pisma PWPW/HP, podpisanego przez prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Adresat: ITS/Sygnity. Temat: odpowiedź na wniosek o udzielenie dostępu do systemu "Kierowca". Treść: nie ma sprawy, dostęp będzie, ale odpłatny i na naszych warunkach. Oto jego fragment: "Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jako spółka prawa handlowego nie podlega regulacjom Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 2 ust. 3 Ustawy - Dz. U. z 2005 r. nr 64, poz 565 z późn. zm.) (...) w świetle powyższego PWPW S.A. jako twórca i właściciel praw autorskich systemu SI KIEROWCA odrzuca wniosek Sygnity S.A. o nieodpłatny dostęp do wersji testowej systemu SI Kierowca na warunkach określonych we wniosku, ze względu na brak podstaw prawnych do takiego żądania." Bez komentarza.