Legislacja

Holowanie / lawety / samochód osobowy – resort informuje

19 maja 2020

Holowanie / lawety / samochód osobowy – resort informuje
(fot. Jolanta Michasiewicz)

O uprawnienia do holowania lawety samochodem osobowym lub niewielkim busem zapytano ministra infrastruktury. Resort wskazał na obowiązujące przepisy prawa oraz odniósł się do ewentualności ewentualnych ich zmian.

Holowanie i obowiązujące uprawnienia. Posłowie uzasadniają: - W świetle obowiązujących obecnie przepisów, aby móc holować lawetę samochodem osobowym lub niewielkim busem, konieczne jest posiadanie prawa jazdy kategorii B+E. Tę kategorię prawa jazdy muszą posiadać także osoby, które mają dodatkowo uprawnienia na ciągnik rolniczy, autobus oraz ciężarówkę (kat. T, D oraz C). W praktyce wygląda to w ten sposób, iż osoby z takimi uprawnieniami mogą prowadzić chociażby autobus o długości 18 metrów, a także ciągnik rolniczy z dwiema przyczepami. Nie mogą natomiast prowadzić auta z podpiętą lawetą. Posłowie pytają: - W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy ministerstwo rozważa wprowadzenie zmian w tym zakresie i dopuszczenie możliwości holowania lawety samochodem osobowym dla posiadaczy takich kategorii prawa jazdy jak wymienione powyżej?

Resort o uprawnionych. Odpowiadając na postawione pytanie w sprawie uprawnień do holowania lawety resort infrastruktury poinformował, iż zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341) prawo jazdy: 15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E; 16) kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E. Podsumowano: - Powyższe oznacza, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każda osoba uprawniona do kierowania pojazdami kategorii C+E lub D+E jest automatycznie z mocy ustawy uprawniona do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B+E. A także: - Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami). Zgodnie z przepisami § 10 ust. 6 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231) w przypadku jeżeli wydawane jest prawo jazdy kategorii C+E dodatkowo nadaje się z urzędu i wpisuje do prawa jazdy uprawnienia kategorii B+E i T oraz D+E (jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii D+E).

Zmiany obowiązującego prawa? Sugerowane przez pytających zmiany resort przypomina swoje działania, niestety zakwestionowane przez Komisję Europejską: - Odnosząc się do propozycji wprowadzenia możliwości nadania uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B+E osobom posiadającym prawo jazdy kategorii T uprzejmie informuję, że ze względu na fakt, że prawo jazdy kategorii T jest uprawnieniem krajowym, a więc nieregulowanym prawem Unii Europejskiej, Komisja Europejska zakwestionowała tożsamą propozycję, którą Ministerstwo Infrastruktury planowało wprowadzić kilka lat temu. Wskazano, że sposób uzyskiwania prawa jazdy kategorii T (szkolenie, egzamin, zakres zadań egzaminacyjnych, kryteria oceny umiejętności czy pojazdy egzaminacyjne) nie jest ujednolicony we wszystkich krajach Unii Europejskiej co powoduje, że na podstawie nieustandaryzowanego egzaminu nie mogą być nadawane uprawnienia do kierowania pojazdami objęte przepisami Unii Europejskiej.

Czyli zmiany nie może być. (jm)