Legislacja

Ile kontroli w jednym roku kalendarzowym?

23 sierpnia 2012

Do opinii skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy określenia czasu trwania wszystkich kontroli organów kontroli przedsiębiorstwa w jednym roku kalendarzowym.