Legislacja

Interpelacja w sprawie pojazdów zabytkowych

1 maja 2015

54141b64d4adffc5c78ad5e3c56e17edd810b6d7

(517-41 fot. jola michasiewicz)

Posłanka Elżbieta Nawrocka zaadresowała do ministra kultury i dziedzictwa narodowego interpelację oznaczoną numerem 32172 w sprawie pojazdów zabytkowych. W trosce o zachowanie dziedzictwa materialnego naszego kraju, posłanka zwraca uwagę na fakt, iż wiele pięknych zabytków nieodwracalnie przepada. Czytamy: Niezwykle ciekawe są zabytki ruchome, określone w art. 6 ust. 1 pkt 2 c ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami czyli m.in. pojazdy zabytkowe. Wiele osób dokonuje heroicznych czynów, inwestując ogromne środki aby przywrócić do pełnej sprawności zapomniane samochody czy też motocykle. Na drodze tej spotyka się wiele przeszkód, chociażby trudności w postępowaniu administracyjnym przy rejestracji pojazdu zabytkowego. Proces ten jest bardzo długotrwały i dla wielu posiadaczy starych pojazdów zarejestrowanie zabytku to ciężka droga. W interesie nas wszystkich znajduje się aby osoby pragnące dokonać rejestracji zabytku miały odpowiednie warunki prawno- organizacyjne ku temu. Władza ustawodawcza, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucje kulturalne oraz inne organizacje związane z ochroną nad zabytkami powinny dołożyć wszelkich starań aby zapewnić te warunki. W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1.Według danych przedstawionych na portalu motoryzacyjnym oldtimerycom.pl częstą praktyką wydziałów komunikacji jest naliczanie do nowo rejestrowanego pojazdu zabytkowego opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł. Jest to działanie bezprawne, ponieważ nie można ponosić opłaty za złomowanie pojazdu, samochodu lub motoru, którego złomowanie jest zabronione. Proszę o ustosunkowanie się do opisanej powyżej sytuacji. Czy w świetle prawa możliwe jest pobieranie tej opłaty?

2.Wśród dokumentów jakie powinna złożyć osoba starająca się o wpis do rejestru pojazdów zabytkowych w Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytku jest m. in. karta ewidencji zabytków ruchomych, popularnie zwana białą kartą. Powszechnie stosowaną praktyką przez rzeczoznawców wyceniających pojazdy jest sugerowanie posiadaczom, że tylko osoby upoważnione do tego mogą wykonać białą kartę. Jednak takie karty może sporządzić sam właściciel, oszczędzając przy tym ok. 400 zł. Proszę o udzielenie odpowiedzi czy białą kartę może wykonać osoba nie posiadająca do tego kwalifikacji zawodowych, a pomimo tego karta będzie spełniać warunki formalne zawarte w instrukcji opracowywania kart ewidencji zabytków ruchomych Narodowego Instytutu Dziedzictwa? Większość konserwatorów zabytków dopuszcza taką możliwość, choć np. w woj. Mazowieckim zmieniono przepisy wykonawcze i tam białe karty musi wykonać rzeczoznawca. Jak ta sytuacja prezentuje się w myśl obowiązujących przepisów ?

3.Jak stwierdzają członkowie Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych Polskiego Związku Motorowego, obecnie jednym z największych problemów z jakim przyjdzie się zmierzyć środowisku właścicieli pojazdów zabytkowych, będzie przeciwstawienie się zmianie ustawy Prawa o ochronie środowiska dotyczącej zakazu wjazdu pojazdów starszych do centrum naszych miast. W jakim stopniu planowane przez wadze ustawodawcze zmiany dotkną pojazdy zabytkowe? Czy pojazdy zabytkowe z oczywistych powodów będą wyłączone z planowanego zakazu?

Bardzo ciekawi jesteśmy stanowiska resortu transportu. Będziemy Państwa informowali o treści odpowiedzi na interpelację.

Słowa kluczowe pojazdy zabytkowe Sejm RP