Legislacja

Kolejny wzrost stawek opłaty paliwowej

27 lutego 2020

Kolejny wzrost stawek opłaty paliwowej
Monitor Polski. 26.2.2020. Poz. 211. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (2020.211MP) [kliknij]

W dniu wczorajszym w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniające wysokość stawek opłaty paliwowej na rok 2020 na benzynę, olej napędowy i gaz.

Zmieniona zostaje wysokość stawki opłaty paliwowej na rok 2020 ogłoszona w listopadzie 2019 r., a obowiązująca z dniem 1 stycznia 2020 r. (2019.1073MP). Obwieszczenie wydano na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (2020.72 i 278). Stawki zostają podwyższane w każdym roku w stopniu, który odpowiada wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług w okresie pierwszych trzech kwartałów roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – określają specjaliści. I taka zmiana była opublikowana właśnie w listopadzie ub.r. Dziś kolejna zmiana. Popatrzmy na zmiany stawek w okresie ostatnich pięciu lat:

1) 155,49 zł (było: rok 2020: 138,49 zł; rok 2019: 133,21 zł; rok 2018: 131,40 zł; rok 2017: 129,41 zł; rok 2016: 129,41 zł) za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy;

2) 323,34 zł (było: rok 2020: 306,34 zł,; rok 2019: 297,61 zł; rok 2018: 293,05 zł; rok 2017: 288,05 zł; rok 2016: 288,05 zł) za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;

3) 187,55 zł (było: rok 2020:170,55 zł; rok 2019: 164,61 zł; 162,27 zł; rok 2017: 159,71 zł; rok 2016: 159,71 zł) za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Przypomnijmy zapis w rozdziale 5b - Ustawa paliwowa przywołanej powyżej ustawy, gdzie ustawodawca definiuje, iż wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, podlega opłacie, zwanej dalej „opłatą paliwową”. Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy.

Ile my zapłacimy na stacjach benzynowych? Oczywiście paliwa mogą być droższe. (jm)