Legislacja

Kontrowersje wokół miejsc pozostawiania hulajnóg

2 października 2020

Kontrowersje wokół miejsc pozostawiania hulajnóg
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Tzw. projekt uto proponuje rozwiązanie wiele problemów także w zakresie miejsca hulajnóg elektrycznych w ruchu drogowym. Tym razem dyskusja poświęcona ich parkowaniu, ale też często porzucaniu. Zgłoszony został projekt uznany za kontrowersyjny.

Trudnym problem regulacji miejsca tak popularnych hulajnóg elektrycznych w ruchu drogowym w ostatnich dniach września zajmowała się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jak informuje MSWiA podczas obrad dyskutowano m.in. na temat projektu Ministerstwa Infrastruktury – zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma wprowadzić regulacje dotyczące hulajnóg. Nowelizacja została skierowana do omówienia na posiedzeniu Zespołu do spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska, który wyda opinię w tej sprawie.

Przypomnijmy - projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przewiduje rozszerzenie art. 130a ust. 6a lit. a Prawa o ruchu drogowym o hulajnogi oraz urządzenia transportu osobistego. W tym kontekście – podczas obrad województwo mazowieckie zgłosiło jednak uwagę polegającą na usunięciu z art. 130a ust. 1 pkt 1 sformułowania „i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu”, co spowodowałoby konieczność usuwania wszystkich pojazdów pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione. Jak relacjonują media: - Przedstawiciel ZPP stanowczo zaprotestował przeciwko propozycji tak daleko idących zmian w art. 130a w drodze projektu nowelizacji, która dotyczy zupełnie innej materii. Zaapelował również o rozważenie przez resort infrastruktury wprowadzenia przepisu przejściowego na dostosowanie uchwał z art. 130a ust. 6 oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem tego zadania do nowego brzmienia przepisu art. 130a ust. 6 lit. a oraz o ponowne przemyślenie wprowadzenia bardziej szczegółowych regulacji dot. miejsc pozostawiania hulajnóg elektrycznych. Ministerstwo Infrastruktury nie przychyliło się do uwagi województwa mazowieckiego.

Samorządowcy podnosili także zbyt szybki termin wejścia w życie przywołanych przepisów. Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wskazał na przewidziane w projekcie ustawy 60-dniowego vacatio legis, gwarantujący, by się do przewidzianych zmian przygotować. - Po roku funkcjonowania tych przepisów będziemy mieli możliwość je zmienić – dodał. (jm)