Legislacja

„Korytarz ratunkowy” do ustawy - Prawo o ruchu drogowym

5 lutego 2015

cc7beb227fb242c4c06152f1e790b4cb4a4b3051  ec2bfaa2aa37a2084c6c8b8a5bb126d7ef998116

(512-51-52)

Niezwykle interesujący i ważny temat, w nowej interpelacji podjął poseł Józef Lassota z posłankami Anną Nemś i Lidią Gądek. Interpelacja w sprawie wprowadzenia pojęcia “korytarza ratunkowego” Prawa o ruchu drogowym już trafiła do Radosława Sikorskiego, Marszałka Sejmu RP, skierowano ją do Marii Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Sprawa przejazdu pojazdów uprzywilejowanych jadących na ratunek życia ludzkiego, np. do wypadku drogowego, jest problemem podnoszonym od lat. Jak drogi ustępują kierowcy wiemy wszyscy. Wnioskodawcy proponują wprowadzenie do ustawy rozwiązania polegającego na tym, aby w efekcie pojazdy tworzyły korytarz ratunkowy. Zastosowanie tego rozwiązania dotyczyłoby przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych, ale także na wielu innych kategoriach dróg. Jak wskazują posłowie tego typu rozwiązanie od lat jest stosowane w wielu państwach Europy np. w Austrii, Czechach, Niemczech, Słowenii czy w Szwajcarii. I pytanie: czy podejmie Pani Minister inicjatywę ustawodawczą w powyższym zakresie?

INTERPELACJA

w sprawie: wprowadzenia pojęcia “korytarza ratunkowego” Prawa o ruchu drogowym

Szanowna Pani Minister,

Ratowanie zdrowia, życia, mienia ludzkiego oraz zachowanie bezpieczeństwa to najczęstsze powody, dla których na ulicy pojawia się pojazd uprzywilejowany. Każdy kierowca ma obowiązek usunąć się z jego drogi, aby ułatwić mu przejazd, a w razie potrzeby zatrzymać się.

Na ogół jednak wcześniej słyszymy niż widzimy pojazd uprzywilejowany. Zdarza się, że trudno od razu zidentyfikować kierunek, z którego nadjeżdża. Najlepiej zwolnić, ostrożnie rozejrzeć się i dopiero po ustaleniu, gdzie znajduje się ten pojazd, kontynuować jazdę lub zjechać na bok, aby umożliwić mu przejazd.

Zgodnie z przepisami prawnymi pojazd uprzywilejowany to taki, który wysyła jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Widząc pojazd uprzywilejowany należy zachować spokój i umożliwić przejazd w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników drogi. Gdy kierowca zauważy pojazd uprzywilejowany, nie powinien wykonywać gwałtownych manewrów. W pierwszej kolejności musi sprawdzić, czy na innym pasie ruchu, chodniku czy poboczu nie znajduje się inne auto, rowerzysta lub pieszy. Dopiero po dokonaniu oceny sytuacji może przejechać w wybrane miejsce. Ze spokojem należy również ponownie włączyć się do ruchu. I pod żadnym pozorem nie podążać zaraz za pojazdem uprzywilejowanym.

Co roku ginie na drogach kilka tysięcy osób, wiele z nich to ciężko ranni, którzy zmarli w ciągu miesiąca, tym samym stając się śmiertelnymi ofiarami wypadku komunikacyjnego. Ocenia się, że wielu przeżyłoby, gdyby ratunek nadszedł w porę. Dlatego zasadnym wydaje się wprowadzenie do obowiązujących przepisów prawnych rozwiązania polegającego na tym, w powstającym korku pojazdy od razu tworzyły ratunkowy korytarz, odsuwając się do lewej i prawej krawędzi pasów ruchu, którymi się poruszały. Tworzenie korytarzy ratunkowych zasadne jest zwłaszcza na autostradach, które pomimo najbezpieczniejszego rodzaju dróg, (jest na nich 6-8 razy mniej wypadków), to skutki wypadków na nich są zwykle poważniejsze. Gdy dojdzie już na autostradzie do wypadku zaczynają się problemy. Najpoważniejszy z nich to szybkie dotarcie do ofiar. W Polsce autostrada to droga dwupasmowa, oddzielona barierami energochłonnymi i ekranami akustycznymi. Gdy po wypadku tworzy się korek, karetka często nie ma jak dojechać. Dwa rzędy samochodów całkowicie blokują przejazd, powoli rozjeżdżając się dopiero, gdy karetka, straż pożarna czy policja na sygnale jest już bezpośrednio za nimi. Zdarza się, że nie wystarczy oddzielony ciągłą linią pas awaryjny gdyż jadąc tamtędy ekipa ratunkowa napotyka inny znajdujący się tam pojazd (np. uszkodzony) lub pieszego, który opuścił stojący w korku samochód. Zastosowanie korytarza ratunkowego możliwe jest również na drogach ekspresowych, a także wielu zwykłych drogach. Pomiędzy nimi mogłaby wówczas swobodnie przejechać karetka, straż pożarna czy policja docierając kilka minut wcześniej do poszkodowanych. To rozwiązanie od lat jest stosowane w wielu państwach Europy min.Austrii, Czechach, Niemczech, Słowenii, Szwajcarii.

W związku z powyższym moje pytania do Pani Minister:

1. Czy Pani Minister widziałaby możliwość uregulowania prawnego dla “korytarzy ratunkowych”?

2. Czy podejmie Pani Minister inicjatywę ustawodawczą w powyższym zakresie?

Z poważaniem Józef Lassota, Anna Nemś, Lidia Gądek