Legislacja

Mariusz Bukowski. Prace nad rozporządzeniem zakończone

22 maja 2020

Mariusz Bukowski. Prace nad rozporządzeniem zakończone
Mariusz Bukowski, ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Magister inżynier, wykładowca akademicki, nauczyciel przedmiotów zawodowych, trener szkoleniowiec, pasjonat motoryzacji, rzeczoznawca samochodowy, egzaminator osób ubiegających się uprawnienia do kierowania pojazdami, doradca do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych (fot. ze zbiorów Autora)

Instytucje Unii Europejskiej zakończyły procedowanie nad pakietem tymczasowych środków umożliwiających przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym. Głosowanie Rady w sprawie obu rozporządzeń odbyło się w drodze procedury pisemnej, która została zakończona w dniu 20 maja 2020 roku. Parlament Europejski głosował w dniu 15 maja 2020 r.

Oba akty prawne wejdą w życie następnego dnia po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, co ma nastąpić już w przyszłym tygodniu.

UWAGA!

Polscy przedsiębiorcy i kierowcy będą mogli skorzystać z ułatwień dopiero wówczas, gdy strona polska nie zgłosi Komisji rezygnacji z ich wprowadzenia. Taka możliwość została uwzględniona a rozporządzeniu ze względu na to, że poszczególne państwa członkowskie mogły w różnym stopniu odczuć skutki wprowadzenia stanu pandemii. Miejmy nadzieję, że nasze Ministerstwo Infrastruktury jak najszybciej opublikuje w tej sprawie oficjalny komunikat.

Mariusz Bukowski (facebook: @doradcatransportowy)

Więcej o procesie legislacyjnym i zakresie wprowadzonych zmian znajdziecie [TUTAJ]