Legislacja

MI: Prawo jazdy z „kodem 01” także są ważne

18 stycznia 2008

Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło:

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi zamieszczonych w dokumencie prawa jazdy kodów ograniczeń ze względów medycznych w kierowaniu pojazdami, Biuro Informacji i Promocji MI wyjaśnia, że oznaczenie tylko kodu 01 (bez subkodów) w żadnym przypadku nie może podważać ważności wydanego przez organ prawa jazdy. Stosowanie subkodów od 01.01 do 01.06 nie jest obowiązkowe.

Kod 01 oznaczający “wymagane używanie szkieł korekcyjnych podczas jazdy” został wprowadzony do wydawanego od dnia 1 lipca 1999 r. nowego wzoru prawa jazdy. Kod ten wynikał z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 58, poz. 620). Obowiązek jego zaznaczania na orzeczeniu lekarskim, w przypadku stwierdzenia chorób narządu wzroku, regulowało rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. Nr 69, poz. 772). Zaznaczony na orzeczeniu lekarskim kod oznaczał automatyczne jego przeniesienie do dokumentu prawa jazdy.
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729 z późn zm.), które weszło w życie z dniem 1 października 2001 r., Kod 01 został rozbudowany o subkody od 01.01 do 01.06. Podkreślić należy, że stosowanie tych subkodów (wynikające z dyrektywy Komisji 2000/56/WE z dnia 14.09.2000) nie jest obowiązkowe. W zestawie kodów zamieszczonych w przedmiotowym rozporządzeniu tylko przy kodzie 05 i 44 jest klauzula nakazująca obowiązkowe stosowanie subkodów. Wzór orzeczenia lekarskiego zawierający tylko kod 01 obowiązywał do dnia 30 czerwca 2004 r., w związku z czym lekarze nawet nie mieli możliwości wpisywania subkodów. Obowiązujące aktualnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 2, poz. 15 z późn. zm.) zawiera we wzorze orzeczenia lekarskiego zalecenie wpisywania właściwych kodów i subkodów w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia. Należy przyjąć, że zalecenie to powinno być przez lekarzy respektowane. Jednakże oznaczenie tylko kodu 01 w żadnym przypadku nie może podważać ważności wydanego przez organ prawa jazdy.