Legislacja

Min. Zdrowia: jest rozporządzenie korzystne dla głuchych i niedosłyszących

16 września 2011

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swoich stronach projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Jak czytamy z projekcie aktu celem nowelizacji jest umożliwienie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, osobom ubiegającym się lub posiadającym prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, niezależnie od stanu narządu słuchu. Ponadto zrezygnowano z mało precyzyjnego i mało obiektywnego gadania słuchu z wykorzystaniem szeptu osoby badającej. Konsekwencją ww. zmian będzie załącznik nr 9 w nowym brzmieniu, gdzie usuniętą część dotyczącą badania akumetrycznego słuchu, a w wywiadzie chorobowym w kolumnie “przebyte choroby” oprócz posługiwania się aparatem słuchowym dodano możliwość używania implantu słuchowego. Przedmiotowa nowelizacja rozporządzenia umożliwi uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami w określonych w rozporządzeniu kategoriach dla osób, niezależnie od stanu ich narządu słuchu. Ze względu na pilność procesowanego projektu rozporządzenia określono termin jego wejścia w życie na dzień ogłoszenia. Czekamy na wynik konsultacji, ewentualne zmiany, podpis ministra i publikację.