Legislacja

Komisja Infrastruktury zakończyła swoją działalność

15 września 2011

Odbyło się ostatnie w VI kadencji Sejmu RP posiedzenie jego Komisji Infrastruktury. Posłowie przyjęli swoje Sprawozdanie Komisji Infrastruktury z działalności w okresie VI kadencji Sejmu (2007-2011) (referował poseł Zbigniew Rynasiewicz). Rozpatrzono także m.inn.:uchwałę Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym i o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.