Legislacja

Minister ma Pełnomocnika ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego

4 października 2013

e7c47dfcad7c2c6b5da192b98baee8d5dfdbddf2

(Fot.: PD@N 474-27mtbigm)

Jak informuje MTBiGM: 4 października br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak poinformował o powołaniu Pełnomocnika do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego. Został nim Łukasz Puchalski, pełniący także funkcję Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. 

Minister Sławomir Nowak stwierdził, że celem resortu jest tworzenie zrównoważonego rozwoju infrastruktury drogowej, przyjaznej dla wszystkich uczestników ruchu, wdrażających go samorządów oraz dla rowerzystów. Rozmawiamy z przedstawicielami warszawskiego ratusza na temat rowerzystów i  staramy się odpowiadać na postulaty tego środowiska. Zmianami w prawie chcemy zapalić zielone światło także dla nich – podkreślił Minister. Z dużym zainteresowaniem obserwujemy od lat rozwój ruchu rowerowego w całym kraju. Takie miasta jak Wrocław, Gdańsk, Warszawa stają się w pełni europejskimi stolicami, również pod względem uczestników ruchu rowerowego – zauważył Minister Sławomir Nowak.

W konferencji wzięła udział Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Podkreśliła, że w stolicy działa już system wypożyczalni rowerów Veturilo. Został on dobrze oceniony zarówno w kraju, jak i za granicą. Wśród problemów wymagających rozwiązania po roku doświadczeń funkcjonowania systemu, wymieniła kwestie przepisów. Chcemy usunąć wszystkie przeszkody, aby zapewnić bezpieczeństwo rowerzystów oraz ich prawa jako uczestników ruchu drogowego – powiedziała Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Podczas konferencji Łukasz Puchalski przedstawił propozycje zmian w prawie, które miałyby ułatwić rowerzystom poruszanie się w ruchu miejskim. Wśród nich znalazło się m.in. wydanie technicznych wytycznych do tworzenia śluz rowerowych, tj. wydzielonych powierzchni jezdni pomiędzy skrzyżowaniem, a resztą zatrzymujących się pojazdów, które umożliwią rowerzystom (przy czerwonym świetle dla danego kierunku jazdy) zajęcie miejsca przed samochodami i ruszenie w pierwszej kolejności po zmianie światła na zielone. Dzięki temu rowerzyści będą mieli łatwiejszy skręt w lewo. Kolejna zmiana ma polegać na instalacji przeznaczonych dla rowerzystów trójkomorowych sygnalizatorów świetlnych. Proponuje się też możliwość wytyczania drogowych pasów rowerowych, co – jak podkreślił pełnomocnik – jest tańsze niż budowa drogi rowerowej. Uregulowana ma być też kwestia ruchu rowerzystów pod prąd. Byłby on dopuszczony w strefach zamieszkania oraz w strefach, w których maksymalna dopuszczalna prędkość samochodów została ograniczona do 30 km/h. Jest też propozycja znaku poziomego, tzw. sierżanta drogowego, stosowanego tam, gdzie nie da się wytyczyć pasa rowerowego o określonej prawem szerokości.  

Rozwiązania te będą wymagały zmiany kilku obowiązujących rozporządzeń. Mają one pomóc w takim podziale infrastruktury dla pieszych, kierowców i rowerzystów, aby był on najbardziej efektywny – powiedział Łukasz Puchalski. Nowe rozwiązania będą mogły być stosowane już wiosną przyszłego roku.

Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. wspieranie działań Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na rzecz wykorzystania rowerów jako środka transportu, a w szczególności inicjowanie przygotowywania projektów aktów prawnych dotyczących komunikacji rowerowej, współpraca z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi, a także współpraca z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotycząca opracowywania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łukasz Puchalski posiada doświadczenie wynikające ze współpracy z biurami Urzędu m.st. Warszawy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej oraz zarządzania węzłami komunikacyjnymi (m.in. węzłem komunikacyjnym Młociny, węzłem komunikacyjnym P+R Al. Krakowska) oraz infrastrukturą służącą obsłudze komunikacji zbiorowej na terenie m.st. Warszawy. Zgłaszał propozycje do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tras rowerowych, brał też udział w przygotowywaniu opracowań związanych z rozwojem sieci tras rowerowych oraz dotyczących zasad budowy infrastruktury rowerowej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmowało również m.in. zarządzanie siecią parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź, w tym siecią parkingów rowerowych oraz systemem wypożyczalni rowerów Veturilo.