Legislacja

MON-u rozporządzenie wykonawcze do ustawy o kierujących

10 lipca 2012

Projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami używanymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej został uzgodniony z wszystkimi członkami Rady Ministrów. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. w nim m.inn. zakres szkolenia kandydatów na kierowców pojazdów specjalnych. Przypomnijmy – projekt stanowi wykonanie delegacji ustawowej dla Ministra Obrony Narodowej wynikającej z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który w porozumieniu z ministrem ds. transportu określi w sposób odmienny posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami specjalnymi i pojazdami używanymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych RP i pobranych w ramach świadczeń na rzecz obrony oraz dodatkowe wymagania w stosunku do osób kierujących tymi pojazdami.

Źródła ePD – DODATKI. Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami używanymi do celów specjalnych Sil Zbrojnych RP (w przygotowaniu) Tygodnik PD@N – Wyszukiwarka: POJAZDY SPECJALNE