Legislacja

Nowe zasady egzaminowania od 19 stycznia 2013 r.

13 stycznia 2012

31c478cc78a6c4765ee7e18d4ad4434e2856ba24

(Fot.: PD@N 413-10jm)

Podczas drugiego dnia obrad plenarnych Sejmu zgłoszone poprawki do ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami i ustawy - Prawo o ruchu drogowym - poprawki odrzucił. Po krótkiej, choć pełnej wysokiej temperatury dyskusji, posłowie przystąpili do głosowania nad całością projektu ustawy. Głosowało 434 posłów. Za ustawą zagłosowało 264 posłów, przeciwnego zdania było 167 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu. Marszałek ogłosił: Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. (...) Tak więc zdecydowano, iż zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy zmienią się dopiero 19 stycznia 2013 r.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami

13 stycznia br. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o kierujących pojazdami. Przyjęte przez Sejm przepisy przewidują przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami na 19 stycznia 2013 r., w tym także terminu wejścia w życie przepisów regulujących szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców. Nowelizacja ustawy zostanie skierowana do Senatu, a następnie do podpisu Prezydenta.