Legislacja

Nowy taryfikator punktów karnych jednak od 9 czerwca br.

9 maja 2012

21fcbf932e99d9f45ae203f2180f37342239de97

(Fot.: PD@N 429-46)

W poprzednim numerze informowaliśmy Państwa, iż nowy taryfikator punktów za wykroczenia drogowe będzie obowiązywał z dniem 5 czerwca br., musimy jednak sprostować - data wejścia w życie rozporządzenia - już opublikowanego - w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego - to 9 czerwca br. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (2002.236.1998 z późn. zmianami).

Podwyższone zostały ilości punktów karnych za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu dzieci, pasażerów oraz pieszych. Wyższymi “stawkami” punktowymi objęto te wykroczenia, które są najbardziej uciążliwe dla uczestników ruchu drogowego oraz tych wykroczeń, które występują najczęściej.

MSW komunikat:

Od 9 czerwca br. będzie obowiązywał nowy taryfikator punktów

9 maja br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych wprowadzające nowy taryfikator punktów. Po upływie 30 dni, czyli od 9 czerwca br. kierowcy łamiący zasady ruchu drogowego będą surowiej karani za swoje wykroczenia.

Rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego zostało poza ministrem spraw wewnętrznych Jackiem Cichockim podpisane przez ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci, pasażerów oraz pieszych. Propozycje te dotyczą wykroczeń, które są najbardziej uciążliwe dla uczestników ruchu drogowego oraz tych wykroczeń, które występują najczęściej.

Nowy taryfikator punktów - przykładowa punktacja za wykroczenia w ruchu drogowym:

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - 5 pkt (dotychczas 0 pkt)

Rozmowa przez telefon komórkowy - 5 pkt (dotychczas 0 pkt)

Wjeżdżanie między pojazdy jadące w kolumnie - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

Wjeżdżanie na skrzyżowanie jeśli na nim lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

Zakrywanie m.in. świateł, oznaczeń czy tablic rejestracyjnych - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym - 3 pkt (dotychczas 0 pkt)

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru (nieużycie lub niewłaściwe użycie kierunkowskazów) - 2 pkt (dotychczas 0 pkt)

Przewóz dzieci niezgodnie z przepisami (w szczególności bez fotelika) - 6 pkt (dotychczas 3 pkt)

Przewożenie pasażerów niezgodnie z przepisami (bez pasów lub bez kasku) - 4 pkt (dotychczas 1 pkt)

Przewożenie pasażerów w liczbie przekraczającej dopuszczalną a za każdego pasażera przewożonego w niewłaściwy sposób dodaje się 1 pkt - od 1 do 10 pkt (dotychczas 1 pkt)

Przewożenie osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

Przewożenie osób w przyczepie z naruszeniem przepisów - 2 pkt (dotychczas 1 pkt)

Ciągnięcie za pojazdem osób m.in. na nartach, sankach lub wrotkach - 5 pkt (dotychczas 0 pkt)

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu - 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania - 6 pkt (dotychczas 5 pkt)

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej - 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i przed nimi - 10 pkt (dotychczas 9 pkt)

Wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i przed nimi - 10 pkt (dotychczas 8 pkt)

Cofanie na drodze ekspresowej lub autostradzie - 5 pkt (dotychczas 3 pkt)

Niezatrzymanie pojazdu przed znakiem STOP - 2 pkt (dotychczas 1 pkt)