Legislacja

Odpowiedź w sprawie petycji

19 czerwca 2018

Odpowiedź w sprawie petycji
Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

I oto opublikowana w pierwszych dniach maja br. - bez podania autorów - petycja, dotycząca ustanowienia Rzecznika Praw Kierowców i Kandydatów na Kierowców, jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony praw kierowców i kandydatów na kierowców, została rozpatrzona. Rozpatrzona negatywnie.

Podpisujący w imieniu resortu odpowiedź, Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury precyzyjnie uzasadnia, iż istnieją już zarówno instytucje, jak i organizacje realizujące cele związane w ochroną praw wskazanej w petycji grupy społeczeństwa. Instytucje posiadające odpowiednie instrumenty oraz niezbędne doświadczenie.

Po pierwsze wymienia instytucję rzecznika praw obywatelskich, któremu przecież przysługują szerokie kompetencje mające zastosowanie także do spraw z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami. Dalej czytamy: - Innym przykładem organizacji, która skutecznie pomaga w rozwiązywaniu spraw z pośród tych, które stanowią uzasadnienie petycji, jest Fundacja i Rzecznik Praw Kursanta (www.fundacjasos.org/rzecznik-praw-kursanta). Dyrektor wymienia szczegółowo kompetencje tej organizacji jak m.inn. poradnictwo konsumenckie i udzielanie informacji prawnej w zakresie ochrony interesów kandydatów na kierowców i kierowców będących kandydatami na kierowców innych kategorii, składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa w zakresie szkolenia i egzaminowania, występowanie do przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i ośrodki doskonalenia techniki jazdy w sprawach ochrony praw i interesów ich klientów, współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Starostwami Powiatowymi, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi w sprawie ochrony praw kursantów, wytaczanie powództwa na rzecz kursantów oraz występowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Autorzy lub może autor petycji mają prawo do odwołania. (jm)