Legislacja

Pierwszeństwo pieszych. Będzie debata w sejmowej Komisji Infrastruktury

4 sierpnia 2020

Pierwszeństwo pieszych. Będzie debata w sejmowej Komisji Infrastruktury
Poseł Michał Szczerba, wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Sejmowa Komisja Infrastruktury zaprojektowała swoje prace nad poselskim projektem ustawy – Prawo o ruchu drogowym, której regulacje mają poprawić bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, a szczegółowo kwestię pierwszeństwa pieszych.

Projekt rządowy – projekt poselski. Od miesięcy śledzimy i relacjonujemy losy projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który ma poprawić bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowego. Mówimy oczywiście o rządowym projekcie zmian. Na dzień dzisiejszy autorzy dokumentu nadal pracują nad zgłoszonymi uwagami. Kiedy stanie się on przedmiotem obrad rządu i kiedy zostanie skierowany do procedowania w Sejmie i Senacie – tego nie wiemy. Tymczasem w opublikowanym właśnie porządku obrad sejmowej Komisji Infrastruktury (1.VIII-31.XII.2020) znaleźliśmy - opatrzony datą 12. października - projekt poselski. Tekst do Sejmu trafił 22. listopada a 4. grudnia został skierowany do pierwszego czytania w komisjach - Komisji Infrastruktury. Przedstawicielem grupy wnioskodawców jest poseł Michał Szczerba.

Propozycje poselskie. Poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 48) dotyczy wprowadzenia przepisu nadającego pierwszeństwo pieszemu nie tylko gdy ten już jest na przejściu dla pieszych (obecnie obowiązujący przepis), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. Jak czytamy w ocenie prawnej projektu sporządzonej przez Biuro Analiz Sejmowych: - Wprowadzenie projektowanej regulacji jest obarczone potencjalnym ryzykiem zwiększenia ilości wypadków w obrębie przejść dla pieszych, z powodu braku przestrzegania przez kierujących pojazdami nowowprowadzonych przepisów w ich początkowym okresie obowiązywania. Wydaje się jednak, że projektowane przepisy w zakresie nowowprowadzanych obowiązków pieszego (przed wejściem na przejście dla pieszych pieszy jest obowiązany zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa) powinny zniwelować wskazane ryzyko. Przyjęty długi okres vacatio legis również powinien przyczynić się do marginalizacji zjawiska braku respektowania nowych przepisów przez kierujących pojazdami – będzie to bowiem okres na przeprowadzenie społecznej kampanii informacyjnej na temat nowych regulacji. Projekt nie budzi istotnych zastrzeżeń natury prawno-legislacyjnej i może być przedmiotem dalszych prac.

Autorzy projektu ustawy zaproponowali, aby weszła ona w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (jm)